Pianura

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
EC310CSC EC310CSC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 30 × 7.5 × 51 cm
EC610SC EC610SC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 7.5 × 51 cm
EC610X EC610X Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 9.2 × 51 cm
EC630X EC630X Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 9.2 × 51 cm
ECD610AX ECD610AX Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.4 × 4.9 × 51 cm
ECK63CLI
ECK63CLB
ECK63CL Pianurë xham qeramikë Në dispozicion në: Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 8.6 × 51 cm
ECS680USC ECS680USC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.1 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECS780USC ECS780USC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 75 × 4.7 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT310CSC ECT310CSC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 30 × 5 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT330CSC ECT330CSC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 30 × 5 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT610SC ECT610SC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.1 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT610X ECT610X Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 51.5 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT620CSC ECT620CSC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.1 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT620X ECT620X Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 51.5 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT680KR ECT680KR Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.1 × 51.4 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT680-ORA-W
ECT680ORA
ECT680ORA Pianurë xham qeramikë Në dispozicion në: Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.1 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT680X ECT680X Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 51.5 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT691CSC ECT691CSC Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.6 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 Pianurë xham qeramikë Në dispozicion në: Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.1 × 51 cm Bllokim i kontrolluar për fëmijët
G340UX G340UX Pianurë me gaz inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 28.8 × 10.3 × 51 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
GC341UC GC341UC Pianurë xhamqeramikë me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 30 × 10.8 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
GC650KR GC650KR Pianurë xhamqeramikë me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 11.6 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
GCW641ST GCW641ST Pianurë xhamqeramikë me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 11.1 × 52 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
GCW751ST GCW751ST Pianurë xhamqeramikë me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 75 × 11.1 × 52 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
GT641UB GT641UB Pianurë gazi në xham të temperuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 58.5 × 11.2 × 51 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
GTW751UB GTW751UB Pianurë gazi në xham të temperuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 75 × 11.2 × 51 cm Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
ICT621ASC ICT621ASC Pianurë e kombinuar (2 Induksion + 2 Hi-light) Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 58 × 5.5 × 51 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost Bllokim i kontrolluar për fëmijët
IQ634USC IQ634USC Pianurë INDUKSIONI Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 6.1 × 51 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IS634ST IS634ST Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 6.2 × 52 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IS655ST IS655ST Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 6 × 51 cm PowerBoost Supreme Bllokim i kontrolluar për fëmijët
IS675USC IS675USC Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5 × 51 cm PowerBoost Supreme Bllokim i kontrolluar për fëmijët
IS756ST IS756ST Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 75 × 6 × 51 cm PowerBoost Supreme Bllokim i kontrolluar për fëmijët
IT612SY2B
IT612SY2W
IT612SY2 Pianurë me induksion Në dispozicion në: Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 6.1 × 51 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IT614CSC IT614CSC Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.5 × 51 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IT614SC IT614SC Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.5 × 51 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IT614X IT614X Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.8 × 51.5 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IT635X IT635X Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 6.4 × 51.5 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
ITG623USC ITG623USC Pianurë e kombinuar me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 58 × 12 × 51 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost Pajisje sigurimi Vatra gazi të mbrojtura
K6N20IX K6N20IX Pjanurë e kombinuar inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 58 × 10.9 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
K6N30IX K6N30IX Pjanurë e kombinuar inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 58 × 10.9 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
KC621UUSC KC621UUSC Pianurë xhamqeramikë e kombinuar me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 10.5 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
KC631UUSC KC631UUSC Pianurë xhamqeramikë e kombinuar me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 10.5 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
KC631WUSC KC631WUSC Pianurë xhamqeramikë e kombinuar me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 10.5 × 51 cm Vatra gazi të mbrojtura
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin