Soba

Dizajn linjat:
BC615E19XK-2 BC615E19XK-2 Furrë e varur inkaso Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
E6110WB E6110WB Sobë me korrent Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E6121BRD E6121BRD Sobë me korrent Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E6141WB E6141WB Sobë me korrent Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E63102BBR E63102BBR Sobë me korrent Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E63102BW E63102BW Sobë me korrent Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC61102ABR EC61102ABR Sobë elektrike Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC61102AW EC61102AW Sobë elektrike Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC61102AX EC61102AX Sobë elektrike Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6111SG EC6111SG Sobë elektrike Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6141BRC EC6141BRC Sobë elektrike Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6141WC EC6141WC Sobë elektrike Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6351WC EC6351WC Sobë elektrike IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6351XC EC6351XC Sobë elektrike IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6565XPA EC6565XPA Sobë elektrike Icon Touch Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC67320BX EC67320BX Sobë elektrike Sahat elektronik programimi me komandim me prekje (TouchControl - EPT) Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC67337AXG EC67337AXG Sobë elektrike Sahat elektronik programimi me komandim me prekje (TouchControl - EPT) Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC67CLI
EC67CLB
EC67CL Sobë elektrike Në dispozicion në: Programator elektronik me dispaly analog Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EI57337AX EI57337AX Sobë me korrent me pianurë me induksion Sahat elektronik (EPT) Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 50 × 85 × 60 cm
EI67422AX EI67422AX Sobë me korrent me pianurë me induksion Program elektronik me komandim me prekje (TouchControl) - me tregues të temperaturës Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
G6110WJ G6110WJ Sobë me gaz Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6110WG K6110WG Sobë e kombinuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6121BRG K6121BRG Sobë e kombinuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6121SG K6121SG Sobë e kombinuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K63102BBR
K63102BW
K63102B Sobë e kombinuar Në dispozicion në: Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K63160AX K63160AX Sobë e kombinuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6351XC K6351XC Sobë e kombinuar IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
KC6355XT KC6355XT Sobë e kombinuar IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
KC67437BX KC67437BX Sobë e kombinuar Program elektronik me komandim me prekje (TouchControl) - me tregues të temperaturës Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin