Soba

Dizajn linjat:
EC67CLI
EC67CLB
EC67CL Sobë elektrike 75,990.00 Lekë Në dispozicion në: Programator elektronik me dispaly analog Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
KC6355XT KC6355XT Sobë e kombinuar 75,490.00 Lekë IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6565XPA EC6565XPA Sobë elektrike 71,990.00 Lekë Icon Touch Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6351XC K6351XC Sobë e kombinuar 64,490.00 Lekë IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6351XC EC6351XC Sobë elektrike 62,990.00 Lekë IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6351WC EC6351WC Sobë elektrike 60,490.00 Lekë IconLED Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC61102AX EC61102AX Sobë elektrike 56,990.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6141BRC EC6141BRC Sobë elektrike 55,990.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6141WC EC6141WC Sobë elektrike 55,990.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6111SG EC6111SG Sobë elektrike 53,990.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K63160AX K63160AX Sobë e kombinuar 49,490.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E6141WB E6141WB Sobë me korrent 47,490.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
G6110WJ G6110WJ Sobë me gaz 47,490.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6121SG K6121SG Sobë e kombinuar 47,490.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6121BRG K6121BRG Sobë e kombinuar 43,990.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E6121BRD E6121BRD Sobë me korrent 42,990.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E63102BBR E63102BBR Sobë me korrent 42,490.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E63102BW E63102BW Sobë me korrent 40,490.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6110WG K6110WG Sobë e kombinuar 39,490.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
E6110WB E6110WB Sobë me korrent 35,990.00 Lekë Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
BC615E19XK-2 BC615E19XK-2 Furrë e varur inkaso Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.7 × 59.5 × 54.7 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin