Lavatriçe

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
W6101/S W6101/S Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A⁺
W62Y2/S W62Y2/S Lavatriçe Ngarkesa e larjes: 6,5 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 800 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ++
W6402/S W6402/S Lavatriçe Ngarkesa e larjes: 6,5 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ++
W6402/SRI W6402/SRI Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ++
W6503/S W6503/S Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7203 W7203 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W72X2 W72X2 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 600 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ++
W72Y2 W72Y2 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 800 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ++
W7403 W7403 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7443LA
W7443LR
W7443 Lavatriçe Në dispozicion në: Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W74Y2 W74Y2 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 800 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ++
W7503 W7503 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7523 W7523 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7524N/I W7524N/I Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
W7543LO W7543LO Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7623L W7623L Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7723 W7723 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7723/I W7723/I Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
W8543 W8543 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W8624H W8624H Lavatriçe Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë
W8665K W8665K Lavatriçe Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,600 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
W8723/I W8723/I Lavatriçe Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
W8824I W8824I Lavatriçe Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert
W9845I W9845I Lavatriçe Ngarkesa e larjes: 1-9 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert Inverter PowerDrive
W9865E W9865E Lavatriçe Ngarkesa e larjes: 1-9 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,600 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert Inverter PowerDrive
W98F65I/I W98F65I/I Lavatriçe Ngarkesa e larjes: 1-9 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,600 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert Inverter PowerDrive
WA72SY2W
WA72SY2B
WA72SY Lavatriçe Në dispozicion në: Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WS60SY2B
WS60SY2W
WS60SY2 Lavatriçe Në dispozicion në: Ngarkesa e larjes: 6,5 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WT61062 WT61062 Lavatriçe Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 600 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A⁺
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin