Lavatriçe-Tharëse

WD73121 WD73121 Makinë larëse dhe tharëse robash Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: B Konsumi i energjisë kWh/për cikël: 1.23 KWh
WD94141 WD94141 Makinë larëse dhe tharëse robash Ngarkesa e larjes: 1-9 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasa energjisë: A Konsumi i energjisë kWh/për cikël: 0.9 KWh
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin