Tharëse rrobash

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
D624BL D624BL Tharëse robash Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushje 6 kg Klasa energjisë: B
D724BL D724BL Tharëse robash Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Klasa energjisë: B
D744BJ D744BJ Tharëse robash Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Klasa energjisë: B
D74SY2W
D74SY2B
D74SY2 Tharëse robash Në dispozicion në: Ngrohes elektrik Mbushja: Mbushja 1-7 kg Klasa energjisë: B
D85F65T D85F65T Tharëse robash Pompë ngrohje Mbushja: 1-8 kg Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ IonTech teknologji
D864BH D864BH Tharëse robash Ngrohes elektrik Mbushja: 1-8 kg Klasa energjisë: B SteamTech
D8666N D8666N Tharëse robash Pompë ngrohje Mbushja: 1-8 kg Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ IonTech teknologji Inverter PowerDrive
D98F65F D98F65F Tharëse robash Pompë ngrohje Mbushja: Ngarkesa 9 kg Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ IonTech teknologji SteamTech
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin