Lavastovilje

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
GI50110X GI50110X Makinë larëse enësh - inkaso Klasa energjisë: A+ 9 vende Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 81.8 × 57 cm
GI51010X GI51010X Makinë larëse enësh - inkaso Klasa energjisë: A++ 9 vende Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 81.5 × 55 cm
GI55110 GI55110 Makinë larëse enësh - inkaso Klasa energjisë: A++ 10 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 81.5 × 57 cm
GI60110X GI60110X Makinë larëse enësh - inkaso Klasa energjisë: A+ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 82 × 54 cm
GI61010X GI61010X Makinë larëse enësh - inkaso Klasa energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 81.5 × 55 cm
GI66160 GI66160 Makinë larëse enësh - inkaso Klasa energjisë: A+++ 16 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 81.7 × 57.5 cm
GS52115W GS52115W Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A++ 9 vende Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 84.5 × 60 cm
GS52115X GS52115X Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A++ 9 vende Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 84.5 × 60 cm
GS62010W GS62010W Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 58 cm
GS62115W GS62115W Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 84.5 × 60 cm
GS62115X GS62115X Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Aqua Stop i pjesshëm Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 84.5 × 60 cm
GS62215W GS62215W Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 58 cm
GS63160S GS63160S Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A+ 13 vende Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 84.8 × 59.6 cm
GS66260X GS66260X Makina larëse e enëve - e veçuar Klasa energjisë: A+++ 16 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 84.8 × 59.6 cm
GV51010 GV51010 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A++ 9 vende Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 81.5 × 55 cm
GV51214 GV51214 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+ 9 vende Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 81.5 × 55 cm
GV55110 GV55110 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A++ 10 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 81.5 × 55 cm
GV56210 GV56210 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+++ 10 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44.8 × 81.5 × 55 cm
GV60ORAW
GV60ORAB
GV60ORA Larëse enësh inkaso Në dispozicion në: Klasa energjisë: A+++ 16 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 81.7 × 60 cm
GV61010 GV61010 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 81.5 × 55 cm
GV61215 GV61215 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A++ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 81.5 × 55 cm
GV63160 GV63160 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+ 13 vende Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
GV64161 GV64161 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+++ 16 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
GV64315 GV64315 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A++ 14 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 81.5 × 55 cm
GV65315 GV65315 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+++ 14 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Motor: Motor Inverter Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 81.5 × 55 cm
GV66160 GV66160 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+++ 16 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
GV66261 GV66261 Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+++ 13 vende Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
GV67260XXL GV67260XXL Larëse enësh inkaso Klasa energjisë: A+++ 16 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 85.7 × 55.6 cm
GV68260 GV68260 Larëse enësh inkaso 13 vende Numri i koshave: 3 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.6 × 81.7 × 55.6 cm
GV6SY2W
GV6SY2B
GV6SY2 Larëse enësh inkaso Në dispozicion në: Klasa energjisë: A+ Vend për komplet me 12 copë Numri i koshave: 2 Ndalim i plotë i rrjedhjes së ujit - Total Aqua Stop Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 81.8 × 57 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin