Frigorifer/ngrirës i veçuar

Dizajn linjat:
Lloji produkti:
Karakteristika të veçanta:
NRF7180AW NRF7180AW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 435 L Mënyra e instalimit: E veçuar Total NoFrost Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 70 × 182 × 68 cm
NRF7180AX NRF7180AX Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 435 L Mënyra e instalimit: E veçuar Total NoFrost Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 70 × 182 × 68 cm
NRK60328OBK
NRK60328OR
NRK60328OC
NRK60328OCO
NRK60328O Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 328 L Mënyra e instalimit: E veçuar NoFrost DualAdvance Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 188.7 × 64 cm
NRK612ORAW
NRK612ORAB
NRK612ORAB-L
NRK612ORAW-L
NRK612ORA Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK612ST NRK612ST Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191CW
NRK6191CX
NRK6191C Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 325 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191GW
NRK6191GX
NRK6191G Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 325 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191JX NRK6191JX Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191TX
NRK6191TW
NRK6191T Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6193TX NRK6193TX Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK61JSY2B
NRK61JSY2W
NRK61JSY2 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRS85728BK
NRS85728X
NRS85728 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 563 L Mënyra e instalimit: E veçuar Total NoFrost Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89 × 175.5 × 73.3 cm
NRS9181CXB NRS9181CXB Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 608 L Mënyra e instalimit: E veçuar Total NoFrost Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90.6 × 177 × 75.9 cm
OBRB153BL
OBRB153R
OBRB153 Frigorifer i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 260 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 66.9 cm
R6150BX R6150BX Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 305 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 145 × 64 cm
R6181TW R6181TW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 356 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 180 × 64 cm
R6181TX R6181TX Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 356 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 180 × 64 cm
R6295W R6295W Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 285 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 143.5 × 62.5 cm
RB4061AW RB4061AW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 90 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 60.5 × 58 cm
RB60299OA RB60299OA Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RB60299OA-L RB60299OA-L Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RB60299OBK
RB60299OBK-L
RB60299OC
RB60299OCH
RB60299OCO
RB60299OCO-L
RB60299OGR
RB60299OGR-L
RB60299OO
RB60299OO-L
RB60299OP
RB60299OR
RB60299ORD
RB60299OR-L
RB60299OW
RB60299 Frigorifer i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RB60299OCH-L RB60299OCH-L Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RB60299OC-L RB60299OC-L Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RB60299OP-L RB60299OP-L Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RB60299ORD-L RB60299ORD-L Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RB60299OW-L RB60299OW-L Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 288 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 64 cm
RF4140AW RF4140AW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 234 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 144 × 56.5 cm
RF4160AW RF4160AW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 264 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 162.1 × 60 cm
RF60309OBK
RF60309OBK-L
RF60309OC
RF60309OC-L
RF60309OCO
RF60309OCO-L
RF60309OR
RF60309OR-L
RF60309OW
RF60309OW-L
RF60309OCH-L
RF60309OCH
RF60309 Frigorifer i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 296 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 173.4 × 64 cm
RF6150BX RF6150BX Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 266 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 145 × 64 cm
RF6275W RF6275W Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 259 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 143.5 × 62.5 cm
RF6325OR RF6325OR Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 312 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 167.7 × 63.5 cm
RF6325W RF6325W Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 312 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 165.5 × 62.5 cm
RK60359OA RK60359OA Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 342 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 188.7 × 64 cm
RK60359OA-L RK60359OA-L Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 342 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 188.7 × 64 cm
RK60359OX
RK60359OX-L
RK60359OBK
RK60359OBK-L
RK60359OC
RK60359OCH
RK60359OCH-L
RK60359OCO
RK60359OCO-L
RK60359OR
RK60359OR-L
RK60359OW
RK60359 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 342 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 188.7 × 64 cm
RK60359OC-L RK60359OC-L Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 342 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 188.7 × 64 cm
RK60359OW-L RK60359OW-L Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 342 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 188.7 × 64 cm
RK6191AX
RK6191AW
RK6191A Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK6191EX
RK6191EW
RK6191E Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK6191KX RK6191KX Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK6192ER
RK6192EC
RK6192ERD
RK6192E Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK6193KX RK6193KX Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK61FSY2B
RK61FSY2W
RK61FSY2 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin