Frigorifer/ngrirës i veçuar

Dizajn linjat:
Lloji produkti:
Karakteristika të veçanta:
NRF7180AW NRF7180AW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 435 L Mënyra e instalimit: E veçuar Total NoFrost Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 70 × 182 × 68 cm
NRF7180AX NRF7180AX Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 435 L Mënyra e instalimit: E veçuar Total NoFrost Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 70 × 182 × 68 cm
NRK612ORAW
NRK612ORAB
NRK612ORAB-L
NRK612ORAW-L
NRK612ORA Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK612ST NRK612ST Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191CW
NRK6191CX
NRK6191C Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 325 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191TX NRK6191TX Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK61JSY2B
NRK61JSY2W
NRK61JSY2 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 329 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
OBRB153BL
OBRB153R
OBRB153 Frigorifer i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 260 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 66.9 cm
ONRK193CO
ONRK193C
ONRK193R
ONRK193 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 334 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 194 × 66.9 cm
ORB152RD
ORB152BK
ORB152C
ORB152 Frigorifer i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 260 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 154 × 66.9 cm
ORK193RD
ORK193CO
ORK193BK
ORK193 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 194 × 66.9 cm
R6295W R6295W Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 285 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 143.5 × 62.5 cm
RB4061AW RB4061AW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 90 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 60.5 × 58 cm
RF4160AW RF4160AW Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 264 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 162.1 × 60 cm
RF6150BX RF6150BX Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 266 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 145 × 64 cm
RF6275W RF6275W Frigorifer i veçuar Volumi neto l: 259 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 143.5 × 62.5 cm
RK6191AX
RK6191AW
RK6191A Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK6192ER
RK6192EC
RK6192ERD
RK6192E Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK61FSY2B
RK61FSY2W
RK61FSY2 Frigorifer e ngrirës i veçuar Në dispozicion në: Volumi neto l: 326 L Mënyra e instalimit: E veçuar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin