Frigorifer/ngrirës inkaso

Dizajn linjat:
Tipi i produktit:
NRKI2181E1 NRKI2181E1 Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 269 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.2 × 54.5 cm
NRKI512ST NRKI512ST Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 278 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
NRKI5181CW NRKI5181CW Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 278 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
NRKI5182PW NRKI5182PW Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 278 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
NRKI-ORA
NRKI-ORA-L
NRKI-ORA Frigorifer i kombinuar - inkaso Në dispozicion në: Volumi neto l: 278 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar NoFrost DualAdvance Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RBI5182PW RBI5182PW Frigorifer inkaso Volumi neto l: 301 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A ⁺ ⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RCI4180AW RCI4180AW Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 286 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RCI5180AW RCI5180AW Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 285 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RFI4151AW RFI4151AW Frigorifer i kombinuar inkaso Volumi neto l: 234 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 144.5 × 54.5 cm
RI4181AW RI4181AW Frigorifer inkaso Volumi neto l: 327 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RI4181E1 RI4181E1 Frigorifer inkaso Volumi neto l: 305 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.2 × 54.5 cm
RI5181PW RI5181PW Frigorifer inkaso Volumi neto l: 327 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RKI2-ORA RKI2-ORA Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 285 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
RKI4181E1 RKI4181E1 Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 263 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.2 × 54.5 cm
RKI5181AW RKI5181AW Frigorifer i kombinuar - inkaso Volumi neto l: 293 L Mënyra e instalimit: inkaso e integruar Klasa energjisë: A⁺ Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 54 × 177.5 × 54.5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin