Fshesa

VC1615G VC1615G Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 2 L Fuqia e motorit: 1,600 W
VC1821DPWR VC1821DPWR DELTA POWER Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3.5 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 1,800 W
VC1825DPW VC1825DPW DELTA POWER Hapsira e arritjes: 14 m Kapaciteti i thesit: 3.5 L Fuqia e motorit: 1,800 W
VC2223RPBK VC2223RPBK ROPOWER Hapsira e arritjes: 17 m Kapaciteti i thesit: 3.5 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2,200 W
VCK1802WF VCK1802WF ATLANTIS Hapsira e arritjes: 17 m Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 1,800 W
VCK2321AP-BK VCK2321AP-BK Hapsira e arritjes: 19 m Kapaciteti i thesit: 3 L Filtrim Hepa Fuqia e motorit: 2,300 W
VCK2323AP-DY VCK2323AP-DY ALPHA POWER Hapsira e arritjes: 19 m Kapaciteti i thesit: 3 L Fuqia e motorit: 2,300 W
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin