Grila dhe Thekse

T1000E T1000E Fuqia e ngrohësit: 1,000 W
T1100INF T1100INF Fuqia e ngrohësit: 860 W
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin