Grila dhe Thekse

T900B T900B Fuqia e ngrohësit: 870 W
T900E T900E Fuqia e ngrohësit: 870 W
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin