Hekur

Siperfaqe per hekurosje:
SGT2400BW SGT2400BW Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,400 W Analog Inox
SIE2200RN SIE2200RN Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog NANOtech
SIE2200VN SIE2200VN Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog NANOtech
SIE2400BN SIE2400BN Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,400 W Analog NANOtech
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin