Hekur

Siperfaqe per hekurosje:
SIH 1800BT SIH 1800BT Hekur me avull 25.00 € 22.00 € Fuqia e ngrohësit: 1,800 W Analog Pllakë rrëshqitëse
SGT2400BW SGT2400BW Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,400 W Analog Inox
SIE2200RN SIE2200RN Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog NANOtech
SIE2200VN SIE2200VN Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog NANOtech
SIE2400BN SIE2400BN Hekur Fuqia e ngrohësit: 2,400 W Analog NANOtech
SIH 2200BC SIH 2200BC Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog
SIH 2200PS SIH 2200PS Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog Inox
SIH 2200TC SIH 2200TC Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog
SIH 2600BS
SIH 2600VC
SIH2600 Hekur me avull Në dispozicion në: Fuqia e ngrohësit: 2,600 W Analog Inox
SIH 2600YC SIH 2600YC Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2,600 W Analog
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin