Makinë bukë

BM1200BK BM1200BK Makinetë buke Fuqia e ngrohësit: 800 W Numri i progarmeve: 12
BM900ND BM900ND Makinetë buke Fuqia e ngrohësit: 615 W Numri i progarmeve: 12
BM900W BM900W Makinetë buke Fuqia e ngrohësit: 600 W Numri i progarmeve: 12
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin