Mikrovala

Dizajn linjat:
BM251ST BM251ST Mikrovalë inkaso 53,990.00 Lekë Komanda elektronike Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 38.8 × 41 cm
BM235ORAB
BM235ORAW
BM235ORA Furrë mikrovalë inkaso me zgarrë 46,490.00 Lekë Në dispozicion në: Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.2 × 39 × 36.8 cm
BM251S7XG BM251S7XG Furrë me mikrovalë e kombinuar - inkaso 43,490.00 Lekë Komanda elektronike Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 38.8 × 47 cm
BM201INB BM201INB Mikrovalë inkaso 37,490.00 Lekë Komanda elektronike Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 38.8 × 32.4 cm
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X Mikrovalë inkaso 32,490.00 Lekë Në dispozicion në: Komandim mekanik Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 38.4 × 31.9 cm
MO23ORAW
MO23ORAB
MO23ORA Furrë me mikrovalë e veçuar 29,490.00 Lekë Në dispozicion në: Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 51 × 30.3 × 41 cm
MO23ST MO23ST Furrë me mikrovalë e veçuar 30,490.00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 51 × 30.3 × 42.5 cm
MO4250CLI MO4250CLI Furrë me mikrovalë e veçuar 19,490.00 Lekë Komandim mekanik Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45 × 28.5 × 36.5 cm
MO17DE MO17DE Furrë me mikrovalë e veçuar 12,490.00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Ngjyra: Inox Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45.2 × 26.2 × 35.8 cm
MO20MW MO20MW Furrë me mikrovalë e veçuar 10,990.00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45.2 × 26.2 × 33.5 cm
MO17ME MO17ME Furrë me mikrovalë e veçuar 10,490.00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45.2 × 26.2 × 35.8 cm
MO17MW MO17MW Furrë me mikrovalë e veçuar 9,490.00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45.2 × 26.2 × 33.5 cm
BM171A4XG BM171A4XG Mikrovalë inkaso Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 38.8 × 30 cm
BM6240SY2B
BM6240SY2W
BM6240SY2 Furrë mikrovalë inkaso me zgarrë Në dispozicion në: Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 39 × 39 cm
MO25INB MO25INB Furrë me mikrovalë e veçuar Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 51.3 × 30.6 × 43 cm
SMO20DGW SMO20DGW Furrë me mikrovalë e veçuar Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45.2 × 26.2 × 36.4 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin