Afër
...

Kontakt

Tiranë

Servisi qëndror

Albiola shpk
Irfan Zebi
Rr. "Don Bosko" pranë Vizion Plus

M: 00355 682055864
M: 00355 692055864
M: 00355 682004670
E-mail: irfanzebi@hotmail.com

Shkodër

Nedrit Guri

M: 00355 692712390
M: 00355 672194355
E-mail: nedriti_shkoder@live.com

Durrës

Florian Beja

M: 00355 692121662
E-mail: florian.beja@gmail.com

Ilir Karaj

M: 00355 696755449

Elbasan

Bardhyl Hidri

M: 00355 684013548

Vlorë

Ervin Jaze
Rr. "Gjergj Araniti"

M: 00355 694414787
E-mail: ervinjaze@gmail.com

Fier

Fatmir Muçaj

M: 00355 694763802
M: 00355 672232075Kukës

Artan Duraku

M: 00355 685652735

Peshkopi

Baftiar Aga
M: 00355 682306296

Gafur Spahiu
M: 00355 683130521

Bulqizë

Marjet Gjeta

M: 00355 682706359

Gjirokastër

Sofokli Qirko

M: 00355 692248485

Burrel

Dritan Murati

M: 00355 672531681
E-mail: murati.tani@yahoo.com