Afër
...

Ventilator-fryrës

D20M D20M 29.990,00 Lekë
D16M D16M 23.990,00 Lekë
OPTIAIR 203M OPTIAIR 203M 20.990,00 Lekë
BVX100WTS BVX100WTS 4.990,00 Lekë
BVX100WS BVX100WS 3.990,00 Lekë
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme