Afër
...

Aspiratorë

Dizajn linjat:
Lloji strukturës:
Karakteristika të veçanta:
IHT941A2XBG IHT941A2XBG 131,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 474646 Ishull Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 462 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 627 m3/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 763 m³/h Klasa energjisë: B Advanced Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89.8 × 5.9 × 61.1 cm
IHGC963ORAB
IHGC963ORAW
IHGC963ORA 91,990.00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 728156 Ishull Njësia komandimit: Touch Control - Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 550 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 625 m3/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 675 m³/h Klasa energjisë: B Gorenje by Ora-Ito 2 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 56 × 60 cm
WHI941ST WHI941ST 79,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 498347 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 663 m3/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 732 m³/h Klasa energjisë: B Gorenje by Starck Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 45 × 47 cm
WHI943ORAW
WHI943ORAB
WHI943ORA 76,490.00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 728154 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 570 m³/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 740 m³/h Klasa energjisë: B Gorenje by Ora-Ito 2 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 42.5 × 47 cm
WHT941ST WHT941ST 71,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 498349 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 475 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 657 m3/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 755 m³/h Klasa energjisë: B Gorenje by Starck Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 6.5 × 50 cm
WHI641ST WHI641ST 68,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 498345 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 508 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 663 m3/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 732 m³/h Klasa energjisë: B Gorenje by Starck Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 45 × 47 cm
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA 62,490.00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 728153 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 570 m³/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 740 m³/h Klasa energjisë: B Gorenje by Ora-Ito 2 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 42.5 × 47 cm
WHI941A3XGB WHI941A3XGB 62,490.00 Lekë Kodi i artikullit: 474636 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 419 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 586 m3/h Airflow fuqi e rritur (PowerBoost 2): 725 m³/h Klasa energjisë: B Advanced Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89.8 × 45 × 37.3 cm
DT9SY2B
DT9SY2W
DT9SY2 46,990.00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 312566 Aspirator mural Njësia komandimit: Buton Simplicity per komandim te lehte Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 630 m³/h Klasa energjisë: D Simplicity II Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 9.5 × 43.5 cm
WHI641E6XGW
WHI641E6XGB
WHI641E6XG 43,990.00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 491926 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 633 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 45 × 37.3 cm
DT6SY2B
DT6SY2W
DT6SY2 41,490.00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 312565 Aspirator mural Njësia komandimit: Buton Simplicity per komandim te lehte Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 618 m³/h Klasa energjisë: D Simplicity II Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 9.5 × 43.5 cm
WHC943A1XGB WHC943A1XGB 35,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 514519 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 451 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 737 m3/h Klasa energjisë: B Advanced Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 10 × 50.5 cm
DK63CLI
DK63CLB
DK63CL 33,490.00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 415129 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 770 m³/h Klasike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 28 × 50 cm
WHC643A1XGB WHC643A1XGB 33,490.00 Lekë Kodi i artikullit: 514518 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 433 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 698 m3/h Klasa energjisë: B Advanced Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 10 × 50.5 cm
BHP643ORAB BHP643ORAB 31,490.00 Lekë Kodi i artikullit: 728091 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 575 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 720 m3/h Klasa energjisë: A Gorenje by Ora-Ito 2 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 31 × 31.5 cm
WHT68INB WHT68INB 28,490.00 Lekë Kodi i artikullit: 506917 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 591 m³/h Klasa energjisë: C Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 9.5 × 45 cm
WHT921E5X WHT921E5X 28,490.00 Lekë Kodi i artikullit: 474614 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 576 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89.8 × 4.2 × 45 cm
BHP923E13X BHP923E13X 27,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 514460 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 647 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 31 × 30.5 cm
WHT621E5X WHT621E5X 25,490.00 Lekë Kodi i artikullit: 474612 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 576 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.8 × 4.2 × 45 cm
BHP623E12BG BHP623E12BG 18,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 514448 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 435 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 17 × 31.5 cm
WHC923E14X WHC923E14X 18,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 514490 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 412 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 25 × 50 cm
WHC623E14X WHC623E14X 14,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 514489 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 408 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 25 × 50 cm
BHP623E11X BHP623E11X 13,990.00 Lekë Kodi i artikullit: 514445 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 368 m³/h Klasa energjisë: C Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 17 × 30.5 cm
DU6136X DU6136X 10,490.00 Lekë Kodi i artikullit: 435342 Aspirator që montohet Njësia komandimit: si çelës Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 312 m³/h Klasa energjisë: E Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 15 × 50.5 cm
BHP643ORAW BHP643ORAW Kodi i artikullit: 730992 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Me prekje Masa maksimale e nxjerrjes nga veprimi i nxjerrjes: 575 m³/h Niveli i fryrjes së ajrit: 720 m3/h Klasa energjisë: A Gorenje by Ora-Ito 2 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 31 × 31.5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin