Afër
...

Soba

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
KC6355XT KC6355XT Sobë e kombinuar 85.990,00 Lekë IconLED Sobë e kombinuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GEC6C61BMB GEC6C61BMB Sobë elektrike 81.990,00 Lekë IconLED Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 90 × 60 cm
EC6565XPA EC6565XPA Sobë elektrike 79.990,00 Lekë Icon Touch Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
KC6355WT KC6355WT Sobë e kombinuar 79.990,00 Lekë IconLED Sobë e kombinuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6351XC K6351XC Sobë e kombinuar 71.990,00 Lekë IconLED Sobë e kombinuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
ECS6350XC ECS6350XC Sobë elektrike 69.990,00 Lekë IconLED Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GEC6A41SC GEC6A41SC Sobë elektrike 64.990,00 Lekë Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6141SC EC6141SC Sobë elektrike 63.990,00 Lekë Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC6141WC EC6141WC Sobë elektrike 59.990,00 Lekë Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GEC5C61WG GEC5C61WG Sobë elektrike 56.990,00 Lekë IconLED Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 50 × 85 × 59,4 cm
K6151SG K6151SG Sobë e kombinuar 55.990,00 Lekë Sobë e kombinuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
EC535G EC535G Sobë elektrike 54.990,00 Lekë IconLED Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 50 × 85 × 59,4 cm
G6111WJ G6111WJ Sobë me gaz 53.990,00 Lekë Sobë me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
K6110WG K6110WG Sobë e kombinuar 53.490,00 Lekë Sobë e kombinuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
BC737E114X BC737E114X Sobë 43.990,00 Lekë IconLED Sobë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
E6110WB E6110WB Sobë me korrent 42.990,00 Lekë Sobë me korrent Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
ECS6350WC ECS6350WC Sobë elektrike IconLED Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GE6A10WB GE6A10WB Sobë me korrent Sobë me korrent Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GE6A40WB GE6A40WB Sobë me korrent Sobë me korrent Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,7 × 85 × 60 cm
GEC6A11WG GEC6A11WG Sobë elektrike Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GECS6C70XC GECS6C70XC Sobë elektrike IconLED Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GECS6C70XPA GECS6C70XPA Sobë elektrike IconLED Sobë elektrike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GG6A10WJ GG6A10WJ Sobë me gaz Sobë me gaz Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
GK6A10WG GK6A10WG Sobë e kombinuar Sobë e kombinuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 60 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme