Afër
...

Lavatriçe

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
W9865E W9865E Lavatriçe 77,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: 1-9 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,600 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert Inverter PowerDrive
W98F65I/I W98F65I/I Lavatriçe 75,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: 1-9 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,600 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert Inverter PowerDrive
WS947LN WS947LN Lavatriçe 75,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: 1-9 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert Inverter PowerDrive
W7443LA
W7443LR
W7443 Lavatriçe 65,990.00 Lekë Në dispozicion në: Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W8723/I W8723/I Lavatriçe 60,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
WA824 WA824 Lavatriçe 60,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
WEI823 WEI823 Lavatriçe 58,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Inverter PowerDrive
W8543 W8543 Lavatriçe 56,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WE843 WE843 Lavatriçe 56,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: deri në 8 Kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,400 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WA72SY2W
WA72SY2B
WA72SY Lavatriçe 56,490.00 Lekë Në dispozicion në: Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7723/I W7723/I Lavatriçe 55,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
WA724 WA724 Lavatriçe 55,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ (-10%) -40% më pak konsum energjie se klasa A e energjisë Inverter PowerDrive
WEI723 WEI723 Lavatriçe 54,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Inverter PowerDrive
WT61082 WT61082 Lavatriçe 54,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 800 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A⁺
WEI62S3 WEI62S3 Lavatriçe 51,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺ Inverter PowerDrive
W7723 W7723 Lavatriçe 49,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WE723 WE723 Lavatriçe 49,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,200 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7503 W7503 Lavatriçe 45,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WE703 WE703 Lavatriçe 45,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W7203 W7203 Lavatriçe 40,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WP70S3 WP70S3 Lavatriçe 40,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W6503/S W6503/S Lavatriçe 39,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WE60S3 WE60S3 Lavatriçe 39,490.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
W6101/S W6101/S Lavatriçe 37,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A⁺
WP60S3 WP60S3 Lavatriçe 37,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 6 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WP703 WP703 Lavatriçe 40,490.00 Lekë 35,990.00 Lekë Ngarkesa e larjes: Deri në 7 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,000 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ ⁺
WS168LNST WS168LNST Lavatriçe Ngarkesa e larjes: 10 kg Shpejtësia e rrutullimit të centrifugës (rpm): 1,600 rrotullime për minutë RPM Klasi i energjisë: A-50% - 50% më pak harxhim energjie se klasa A e energjisë Ekspert njolle StainExpert Inverter PowerDrive
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin