Afër
...

Grila dhe thekse

AF1700DB AF1700DB 15.990,00 Lekë Fuqia: 1.700 W
KR1800SDP KR1800SDP 10.990,00 Lekë
KR1800SM KR1800SM 10.990,00 Lekë
T1000E T1000E 8.990,00 Lekë
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme