Afër
...

Hekur

Siperfaqe per hekurosje:
SIH3000RBC SIH3000RBC Hekur me avull 10,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 3,000 W Analog
SIH2800TQC SIH2800TQC Hekur me avull 9,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,800 W Analog
SIH2600BLC SIH2600BLC Hekur me avull 8,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,600 W Analog
SIH2200BBC SIH2200BBC Hekur me avull 6,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog
SIH2200BLC SIH2200BLC Hekur me avull 6,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog
SIH2200RBC SIH2200RBC Hekur me avull 6,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog
SIH2200TQC SIH2200TQC Hekur me avull 6,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog
SIH1800BLT SIH1800BLT Hekur me avull 5,990.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 1,800 W Analog Pllakë rrëshqitëse
SIH1800TQC SIH1800TQC Hekur me avull 4,990.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 1,800 W Analog
SIH 2200GC SIH 2200GC Hekur me avull 6,490.00 Lekë 4,490.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog
SIH2200DGT SIH2200DGT Hekur me avull 3,990.00 Lekë Fuqia e ngrohësit: 2,200 W Analog Pllakë rrëshqitëse
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin