Afër
...

Hekur

Siperfaqe per hekurosje:
SIH3000RBC SIH3000RBC Hekur me avull 12.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 3.000 W Analog
SIH2800TQC SIH2800TQC Hekur me avull 11.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.800 W Analog
SIH2600BKG SIH2600BKG Hekur me avull 9.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.600 W Analog
SIH2600BLC SIH2600BLC Hekur me avull 9.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.600 W Analog
SIH2800BF SIH2800BF Hekur me avull 9.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.800 W Analog
SIH2200BLC SIH2200BLC Hekur me avull 7.999,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.200 W Analog
SIH2200BBC SIH2200BBC Hekur me avull 7.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.200 W Analog
SIH2200RBC SIH2200RBC Hekur me avull 7.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.200 W Analog
SIH2200TQC SIH2200TQC Hekur me avull 7.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.200 W Analog
SIH2200DGT SIH2200DGT Hekur me avull 6.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 2.200 W Analog Pllakë rrëshqitëse
SIH1800TQC SIH1800TQC Hekur me avull 5.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 1.800 W Analog
SIH1800BLT SIH1800BLT Hekur me avull 4.990,00 Lekë Hekur me avull Fuqia e ngrohësit: 1.800 W Analog Pllakë rrëshqitëse
SGH2200LBC SGH2200LBC Fuqia e ngrohësit: 2.200 W Analog
SGH2400BBSUPREME SGH2400BBSUPREME Fuqia e ngrohësit: 2.400 W
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme