Afër
...

Makinë bukë

BM1400E BM1400E Makinetë buke 20.990,00 Lekë Makinetë buke Fuqia e ngrohësit: 815 W Numri i progarmeve: 12
BM1210BK BM1210BK Makinetë buke 17.990,00 Lekë Makinetë buke Fuqia e ngrohësit: 800 W Numri i progarmeve: 12
BM1600WG BM1600WG Makinetë buke 17.990,00 Lekë Makinetë buke Fuqia e ngrohësit: 850 W Numri i progarmeve: 16
BM910WII BM910WII Makinetë buke 14.490,00 Lekë Makinetë buke Fuqia e ngrohësit: 550 W Numri i progarmeve: 15
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme