Afër
...

Mikrovala

Dizajn linjat:
BM251ST BM251ST 59.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1
BM235ORAB
BM235ORAW
BM235ORA 51.490,00 Lekë Në dispozicion në: Komanda elektronike Funksion SmartDisplay
BM251S7XG BM251S7XG 47.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1
BM201INB BM201INB 41.490,00 Lekë Komanda elektronike Nxehës infra: 1
BM235SYB BM235SYB 36.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak
BM235SYW BM235SYW 36.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X 35.990,00 Lekë Në dispozicion në: Komandim mekanik Nxehës infra: 1
MO4250CLI MO4250CLI 21.490,00 Lekë Komandim mekanik Nxehës infra: 1
MMO20DEII MMO20DEII 14.990,00 Lekë Komanda elektronike
MO17E1S MO17E1S 11.990,00 Lekë Komandim mekanik
MO17E1W MO17E1W 10.490,00 Lekë Komandim mekanik
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin