Afër
...

Mikrovala

Dizajn linjat:
BM235ORAB
BM235ORAW
BM235ORA 51.490,00 Lekë Në dispozicion në: Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 39 × 35,1 cm
BM251S7XG BM251S7XG 47.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,8 × 45 cm
BM235SYB BM235SYB 36.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 39 × 35,1 cm
BM235SYW BM235SYW 36.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 39 × 35,1 cm
BM171E2X
BM171E2XG
BM171E2X 35.990,00 Lekë Në dispozicion në: Komandim mekanik Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,8 × 30 cm
MO4250CLI MO4250CLI 21.490,00 Lekë Komandim mekanik Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,5 × 28,9 × 36,1 cm
MO20A3B MO20A3B 15.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
MMO20DEII MMO20DEII 14.990,00 Lekë Komanda elektronike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 43,9 × 25,7 × 36 cm
MO17E1S MO17E1S 11.990,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
MO17E1W MO17E1W 10.490,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin