Afër
...

Mikrovala

Dizajn linjat:
BM235ORAB
BM235ORAW
BM235ORA 48.990,00 Lekë Në dispozicion në: Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 39 × 35,1 cm
BM251SG2BG BM251SG2BG 45.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,8 × 40,1 cm
BM235SYB BM235SYB 41.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 39 × 35,1 cm
BM235SYW BM235SYW 41.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 39 × 35,1 cm
BM201INB BM201INB 41.490,00 Lekë Komanda elektronike Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
BMI201AG1X BMI201AG1X 38.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
BM201EG1BG BM201EG1BG 36.990,00 Lekë Komandim mekanik Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,8 × 32,4 cm
BM201AG1X BM201AG1X 35.990,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,8 × 32,5 cm
BM201EM1X BM201EM1X 33.990,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 38,2 × 32,4 cm
MO4250CLI MO4250CLI 22.990,00 Lekë Komandim mekanik Nxehës infra: 1 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,5 × 28,9 × 36,1 cm
MO20S4BC MO20S4BC 18.990,00 Lekë Komanda elektronike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45 × 26 × 34 cm
MO20A3B MO20A3B 18.490,00 Lekë Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
MMO20DEII MMO20DEII 17.990,00 Lekë Komanda elektronike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 43,9 × 25,7 × 36 cm
MO20E2BH MO20E2BH 15.990,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,5 × 26,1 × 35,3 cm
MO20E1S MO20E1S 15.490,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
MO17E1S MO17E1S 14.990,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
MO17E1W MO17E1W 14.990,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
MO20E1W MO20E1W 14.490,00 Lekë Komandim mekanik Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,1 × 25,7 × 34,3 cm
BM235G1SYB BM235G1SYB Komanda elektronike Funksion SmartDisplay Fillim paraprak Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 39 × 35,1 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme