Afër
...

Përgatitës i kosit

Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme