Afër
...

Ku mund të shikoj numrin serial?

Hapni derën, numri serial ndodhet në pjesën e poshtme të derës.