POLITIKA E “COOKIES”

Politika e “Cookies” gjendet në adresën e internetit https://al.gorenje.com/biskotave

 

Kjo faqe interneti menaxhohet nga një kompani Gorenje Albania si kontrollore të dhënash. Përveç kompanisë ABC   kontrollore të dhënash është edhe një kompani ConnectLife, LLC, e cila vepron si kontrollore kryesore të dhënash e kompanive që prodhojnë dhe/ose tregtojnë pajisje të markave që u përkasin kompanive të Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko dhe Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo). Kompania rezervon të drejtën për të ndryshuar ose për të bërë plotësime në Politikën e “Cookies” pa konsultim ose miratim paraprak nga subjekti i të dhënave. Pra, këshillohet që herë pas here të kontrolloni Politikën e “Cookies” për të qenë të informuar për mënyrën e përdorimit të “cookies” në këtë faqe interneti. Gjithashtu, në rast ndryshimesh të Politikës së “Cookies”, baneri i “cookies” rishfaqet për t’i mundësuar subjektit të të dhënave të përzgjedhë “cookies” duke marrë parasysh informacionet nga Politika e “Cookies” me shtesa dhe ndryshime.

 

Çfarë janë “cookies”?

“Cookies” janë skedarë të vegjël me tekste, të cilët ruhen në pajisjen e përdoruesit - vizitorit të faqes së internetit (subjekti i të dhënave). “Cookies” ruhen në kujtesën e shfletuesit tuaj të internetit dhe janë krijuar për të lejuar faqen e internetit të njohë përdoruesin, gjë që është tejet e dobishme për vizitat e përsëritura në faqen e internetit, kur ato mundësojnë preferencat e mëparshme të përdoruesit, por gjithashtu mund të mundësojnë njohjen e përdoruesit kur viziton një faqe tjetër interneti.

“Cookies” realizojnë shumë detyra të ndryshme që e bëjnë përvojën tuaj në internet më të lehtë dhe më ndërvepruese. Ato mund të përdoren, për shembull, për të kujtuar cilësimet në faqet e internetit që vizitoni shpesh, mund të ruajnë identitetin e përdoruesit, përmbajtjen e karrocave të blerjeve, etj. Pra, ato ju ndihmojnë të lundroni në faqe interneti në mënyrë më efikase. Ato ju ndihmojnë gjithashtu të siguroheni se reklamat që shikoni në internet janë më të përshtatshme për ju dhe të përzgjedhura sipas interesave tuaja. Disa nga informacionet e mbledhura janë përgatitur për të zbuluar modelet e shfletimit dhe vendndodhjen e përafërt gjeografike, si dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit.

 

Si i përdorim “cookies” dhe mjete të ngjashme në internet?

Ne përdorim lloje të ndryshme “cookies”, përkatësisht:

1. Kategoria e parë janë “cookies” të detyrueshme, të cilat faqja e internetit i përdor për të siguruar funksionimin e funksionaliteteve bazë, të tilla si: navigimi në faqen e internetit, aksesi në pjesët e mbrojtura të faqes së internetit dhe gjëra të tilla të ngjashme. Pa “cookies” të këtij grupi, faqja e internetit nuk funksionon siç duhet. Si operatorë të faqes së internetit, ne kemi akses dhe mund t’i lexojmë këto “cookies”. Ata mund të mbajnë mend, për shembull, nëse e keni konfirmuar ose refuzuar tashmë politikën e skedarëve “cookies”. Nuk na duhet miratimi juaj për të përdorur këto “cookies”, por mbledhim “cookies” bazuar në interesin tonë legjitim. Këto janë kryesisht “cookies” që marrin pjesë në autentifikim dhe “cookies” teknikë që janë të nevojshëm për funksionimin dhe përdorimin e disa sistemeve të TI-së të lidhura me njëra-tjetrën. “Cookies” të autentifikimit ruhen kur hyni në faqen e internetit dhe ruhen në serverin tonë të autentifikimit. 
2. Kategoria e dytë përfshin të ashtuquajturat “cookies” analitike, të cilat përdoren për të dhënë informacione në lidhje me ndërveprimin e vizitorëve me faqen e internetit. Ky lloj “cookie” mblidhet në mënyrë anonime. Ne i përdorim këto “cookies” ekskluzivisht për punën tonë kërkimore në lidhje me gjetjen e mënyrave të përmirësimit të shërbimit që ofrojmë për përdoruesit e faqes sonë të internetit. Këto “cookies” thjesht vlerësojnë se si ndërveproni me faqen tonë të internetit si përdorues anonim (të dhënat e mbledhura nuk zbulojnë identitetin tuaj). Të dhënat e mbledhura nga “cookies” anonime nuk u jepen palëve të treta dhe as nuk përdoren për ndonjë qëllim tjetër. Ne mund të shpërndajmë të dhëna anonime me kontraktorët që kryejnë detyra individuale për ne bazuar në një kontratë përkatëse. Neve na duhet miratimi juaj për të përdorur këto “cookies”.
3. Kategoria e tretë janë “cookies” të marketingut, të cilat përdoren për të gjurmuar aktivitetet e vizitorëve në faqet e internetit dhe për të shfaqur mesazhe reklamuese që janë të përshtatshme dhe tërheqëse për përdoruesit individualë bazuar në interesat e tyre, si dhe për të vlerësuar efikasitetin e përmbajtjes së faqes në internet. Ne kemi nevojë për miratimin tuaj për të përdorur këto “cookies”.
4. Kategoria e katërt e “cookies” janë “cookies” të mediave sociale që përdoren për të lidhur një faqe interneti me një platformë të mediave sociale të palëve të treta. Ato kujtojnë detajet e një përdoruesi pasi përdoruesi hyn në një llogari të mediave sociale nga një faqe interneti. Shumë “cookies” të mediave sociale vendosen nëpërmjet shtojcave, miniaplikacioneve dhe butonave të shpërndarjes. Neve na duhet miratimi juaj për të përdorur këto “cookies”.
Në të njëjtën kohë, ju informojmë se “cookies” individuale ofrohen nga ofrues të jashtëm, ndër të tjera për qëllimin e shfaqjes së përmbajtjes së ofruesve të jashtëm (në veçanti, rrjeteve të ndryshme sociale dhe faqeve të internetit për transmetimin e përmbajtjes video, p.sh. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter). Për të parë përmbajtjen nga ofruesit e palëve të treta, duhet të pranoni gjithashtu kushtet e tyre të përdorimit, të cilat përfshijnë politikën e tyre të privatësisë dhe politikën “cookies”, mbi të cilat nuk kemi asnjë kontroll. Ofruesit e jashtëm individualë janë ulur ose ofrojnë shërbime të rëndësishme për mbrojtjen e të dhënave personale në një vend të tretë që nuk ofron të njëjtin nivel mbrojtjeje të të dhënave si në vendet e BE-së.
Seti i kategorive individuale të “cookies” që përdorim në faqen e internetit mund të shikohet nga tabelat e mëposhtme.


 “Cookies” të detyrueshme

 

Name Provider Purpose Duration
JSESSIONID Gorenje Used by sites written in JSP. General purpose platform session cookies that are used to maintain users' state across page requests. session
ROUTE Gorenje Hybris cookie session
gorenje-si-cart Gorenje Used to handle user cart. 12 years
cookieconsent_status_ANALYTICS Gorenje Stores cookie consent setting. 1 year
cookieconsent_status_ESSENTIAL Gorenje Stores cookie consent setting. 1 year
cookieconsent_status_MARKETING Gorenje Stores cookie consent setting. 1 year
cookieconsent_status_PERSONALIZATION Gorenje Stores cookie consent setting. 1 year
cookieconsent_status_UNCATEGORIZED Gorenje Stores cookie consent setting. 1 year

“Cookies” analitike

Name Provider Purpose Duration Provider's privacy policy
_gcl_au Google Analytics This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. 3 months Google
_ga Google Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. 2 years Google
_gid Google Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. 1 day Google
_gat_UA-xxxxxxxx-x Google Analytics This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It is a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. 1 minute Google
_hjid Hotjar This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. 1 year Hotjar
_hjFirstSeen Hotjar This cookie is set by Hotjar to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. 30 minutes Hotjar
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar This cookie is set to let Hotjar know whether that user is included in the data sampling defined by your site's pageview limit. 30 minutes Hotjar
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar This cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. 30 minutes Hotjar

 


“Cookies” të marketing-ut

Name Provider Purpose  Duration Provider's privacy policy
test_cookie Doubleclick This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. 15 minutes Google
IDE Doubleclick Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. 1 year 24 days Google
APISID Google Used by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions. 2 years Google
CONSENT Google Used to store cookie consent preferences. 20 years Google
HSID Google Used by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions. 2 years Google
NID Google

Contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information,

6 months Google
SAPISID Google Used by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions. 2 years Google
SID Google Used by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions. 2 years Google
SIDCC Google This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website. 1 year Google
SSID Google

Used by Google to display personalized advertisements on Google sites, based on recent searches and previous interactions.

2 years Google
__Secure-1PAPISID Google Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. 2 years Google
__Secure-1PSID Google

Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting.

2 years Google
__Secure-3PAPISID Google Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. 2 years Google
__Secure-3PSID Google Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. 2 years Google
__Secure-3PSIDCC Google Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. 1 year Google

 


“Cookies” të medias sociale

 

Name Provider Purpose  Duration Provider's privacy policy
_fbp Facebook This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. 3 months Facebook
c_user Facebook The c_user cookie contains the user ID of the currently logged in user. 1 year Facebook
datr Facebook The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. 2 years Facebook
fr Facebook Used to deliver, measure and improve the relevancy of ads. 3 months Facebook
presence Facebook

The presence cookie is used to contain the user’s chat state.

For example, which chat tabs are open. 

Session Facebook
sb Facebook

The purpose of the cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user.

2 years Facebook
spin Facebook Facebook advertiser cookie 24 hours Facebook
wd Facebook This cookie stores the browser window dimensions and is used by Facebook to optimise the rendering of the page. 1 week Facebook
xs Facebook

This cookie contains multiple pieces of information, separated by colon (colon is encoded to the value %3A for transmission).

The first value is an up to two-digit number representing the session number.

The second portion of the value is a session secret.

The third, optional component is a ‘secure’ flag for if the user has enabled the secure browsing feature.

1 hour Facebook
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old. This cookie expires after 8 months.

8 months Google
YSC YouTube This cookie is set by the YouTube video service on pages with embedded YouTube video. This cookie expires when you close your browser. Session Google
1P_JAR YouTube

Enable Google to collect user information for videos hosted by YouTube.

1 month Google

Cookies të palëve të treta

Kur hyni në faqen tonë të internetit, automatikisht do t’ju mundësohet të menaxhoni dhe përzgjidhni “cookies” nëpërmjet banerit të “cookies”. Nëse nuk dëshironi të pranoni të gjitha “cookies” të mbledhura në bazë të miratimit, baneri i “cookies” do t’ju mundësojë të zgjidhni vetëm disa prej tyre ose t’i refuzoni të gjitha (përveç “cookies”  të detyrueshme). 

Ju gjithashtu do të mund të ndryshoni përzgjedhjen e mëparshme të “cookies” (përveç “cookies” të detyrueshme) në modalitetin “cookies” që ndodhet në fund të faqes së internetit ose këtu (URL). Në rast të një ndryshimi të tillë të mëvonshëm të “cookies” të përzgjedhura, do të mund të përdorim të dhënat e mbledhura nga “cookies” përpara se ato të “çaktivizohen”, por do të ndalim mbledhjen e të dhënave shtesë bazuar në skedarët e çaktivizuar.

Nëse dëshironi të ndryshoni mënyrën se si shfletuesi juaj përdor “cookies”, duke përfshirë bllokimin ose fshirjen e “cookies” nga çfarëdo faqe interneti, mund ta bëni këtë duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit që përdorni. Duke përdorur opsionin “Help” në shfletuesin tuaj të internetit, mund të gjeni udhëzimet për ndryshimin e cilësimeve të “cookies”.