Regjistroni produktin tuaj
  • Qasje më e shpejtë në mbështetje
  • Të gjitha informacionet në një vend
  • Përmbajtje e përshtatur për produktin tuaj

Qendra e thirrjeve

Shërbimi i një numri telefonik për të gjithë vendin.

Monday-Saturday 08:30 – 17:00

Gjeni një njësi shërbimi

Gjeni njësinë tjetër të shërbimit pranë jush për ndihmë profesionale dhe të shpejtë me pajisjet tuaja të mëdha shtëpiake.

Kërkoni shërbim/riparim

Kërkoni mbështetje për një nga produktet tuaja lehtë dhe shpejt në internet. Gjithçka që ju nevojitet numri serial i pajisjes suaj.

Kërkoni mbështetje