Etiketat e reja të energjisë

Etiketat e reja të energjisë

Në territorin e Bashkimit Evropian, nga data 1 mars 2021 do të aplikohet një etiketim i ri energjetik i grupeve të caktuara të pajisjeve elektroshtëpiake. Në veçanti, etiketat e reja të energjisë i referohen pajisjeve të mëposhtme që Gorenje ka në gamën e saj:
 

  • Frigoriferë dhe banakë ngrirës
  • Lavastovilje
  • Lavatriçe


Nga 1 marsi 2021, në sistemin e shënjimit të klasës së efikasitetit të energjisë përdoren vetëm klasat e energjisë nga A deri në G, të cilat zëvendësojnë etiketat e mëparshme nga A+++ në D. Kjo do të nënkuptonte, për shembull, se frigoriferi i kombinuar që deri më tani kishte A++ etiketa kalon në klasën D. Pajisjet e klasës A (jeshile) konsumojnë më pak energji dhe janë më efiçente në energji. Pajisjet e klasës G (e kuqe) konsumojnë më shumë energji.

Është e rëndësishme të theksohet se konsumi i pajisjes ka mbetur i pandryshuar, por për shkak të mënyrës së re të matjes së konsumit të energjisë dhe etiketimit të ri të energjisë, janë të mundshme dallime të vogla në shfaqjen e konsumit, dhe natyrisht, një ndryshim në klasën e energjisë në përputhje me sistemin e ri të etiketimit.

Përveç pamjes së vetë etiketës dhe sistemit të ri të etiketimit, ndryshimet e mëposhtme janë të dukshme në etiketat e energjisë:
 

  • Kodi QR – që çon në bazën e të dhënave EPREL
  • Konsumi tregohet në mënyrë më të dallueshme dhe uniforme në mes të etiketës
  • Ndryshuar piktogramet (zhurma shprehet jo vetëm në dB por edhe sipas klasës së nivelit të zhurmës).

Shenjat e efikasitetit të energjisë:
 

  • Përcaktohet pozicioni i pajisjes në shkallën nga A në G, duke marrë parasysh sa energji harxhojnë
  • Konsumatorët ndihmohen të zgjedhin produkte që përdorin më pak energji dhe në këtë mënyrë kursejnë para
  • Prodhuesit inkurajohen të prodhojnë pajisje më efikase për energjinë.