Afër
...

Bolier

FTG80SMC6 FTG80SMC6 Nën presion 41.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 77,9 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 49 × 135 × 30 cm
FTG50SMC6 FTG50SMC6 Nën presion 38.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 48,7 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 49 × 92 × 30 cm
GBFU80SIMC6 GBFU80SIMC6 Nën presion 28.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 75,1 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,4 × 81,6 × 46,1 cm
GBF80SMC6 GBF80SMC6 Nën presion 27.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 76,1 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,4 × 82 × 46,1 cm
OTGS80SMC6 OTGS80SMC6 Nën presion 26.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 78,8 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 42 × 95 × 44,5 cm
TGR100NGC6 TGR100NGC6 Nën presion 22.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 93,4 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,4 × 95 × 46,1 cm
TGRH80C6 TGRH80C6 Nën presion 20.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 76,1 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,4 × 77,5 × 46,1 cm
TGR80NGC6 TGR80NGC6 Nën presion 19.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 73 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,4 × 79 × 46,1 cm
TGR50NGC6 TGR50NGC6 Nën presion 18.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 48,1 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,4 × 58,5 × 46,1 cm
GT10UC6 GT10UC6 Nën presion 15.990,00 Lekë Nën presion Volumi: 9,9 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 35 × 50 × 26,5 cm
TGRH100C6 Nën presion Nën presion Volumi: 96,1 L Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 45,4 × 93,5 × 46,1 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme