Afër
...

Kondicioner

REA70IN KC REA70IN KC Kondicioner-njësia e brëndshme 136.990,00 Lekë Kondicioner-njësia e brëndshme Fuqia ftohëse: 6.500 W Fuqia e ngrohjes: 7.100 W Aktiviteti automatik Turbo Mbrojtje kundra ajrit të ftohtë Tipi i ekranit: Ekran LED Temperatura e funksionimit në regjimin e ngrohjes në interval ( °C): -20- 24 Diapazoni i temperaturës së funksionimit në modalitetin e ftohjes (°C): -15 - 50
REA53IN KC REA53IN KC Kondicioner-njësia e brëndshme 115.990,00 Lekë Kondicioner-njësia e brëndshme Fuqia ftohëse: 5.000 W Fuqia e ngrohjes: 5.600 W Aktiviteti automatik Turbo Mbrojtje kundra ajrit të ftohtë Tipi i ekranit: Ekran LED Temperatura e funksionimit në regjimin e ngrohjes në interval ( °C): -20- 24 Diapazoni i temperaturës së funksionimit në modalitetin e ftohjes (°C): -15 - 50
REA35IN KC REA35IN KC Kondicioner-njësia e brëndshme 73.990,00 Lekë Kondicioner-njësia e brëndshme Fuqia ftohëse: 3.400 W Fuqia e ngrohjes: 3.800 W Aktiviteti automatik Turbo Mbrojtje kundra ajrit të ftohtë Tipi i ekranit: Ekran LED Temperatura e funksionimit në regjimin e ngrohjes në interval ( °C): -20- 24 Diapazoni i temperaturës së funksionimit në modalitetin e ftohjes (°C): -15 - 50
REA35OUT KC REA35OUT KC Kondicioner- Njësia e jashtme (TEKE) Kondicioner- Njësia e jashtme (TEKE) Fuqia ftohëse: 3.400 W Fuqia e ngrohjes: 3.800 W Mbrojtje kundra ajrit të ftohtë Temperatura e funksionimit në regjimin e ngrohjes në interval ( °C): -20- 24 Diapazoni i temperaturës së funksionimit në modalitetin e ftohjes (°C): -15 - 50
REA53OUT KC REA53OUT KC Kondicioner- Njësia e jashtme (TEKE) Kondicioner- Njësia e jashtme (TEKE) Fuqia ftohëse: 5.000 W Fuqia e ngrohjes: 5.600 W Mbrojtje kundra ajrit të ftohtë Temperatura e funksionimit në regjimin e ngrohjes në interval ( °C): -20- 24 Diapazoni i temperaturës së funksionimit në modalitetin e ftohjes (°C): -15 - 50
REA70OUT KC REA70OUT KC Kondicioner- Njësia e jashtme (TEKE) Kondicioner- Njësia e jashtme (TEKE) Fuqia ftohëse: 6.500 W Fuqia e ngrohjes: 7.100 W Mbrojtje kundra ajrit të ftohtë Temperatura e funksionimit në regjimin e ngrohjes në interval ( °C): -20- 24 Diapazoni i temperaturës së funksionimit në modalitetin e ftohjes (°C): -15 - 50
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme