Afër
...

Aspiratorë

Dizajn linjat:
Lloji strukturës:
Karakteristika të veçanta:
WHI643ORAB
WHI643ORAW
WHI643ORA 63.990,00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 728153 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 65 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 570 m³/h PowerBoost 2: 740 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Gorenje by Ora-Ito 2 Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 42,5 × 47 cm
WHI941A3XGB WHI941A3XGB 62.490,00 Lekë Kodi i artikullit: 474636 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 57 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 419 m³/h PowerBoost 1: 586 m3/h PowerBoost 2: 725 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Advanced Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89,8 × 45 × 37,3 cm
WHI6SYB WHI6SYB 53.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 732391 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 67 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 45 × 38 cm
WHI6SYW WHI6SYW 52.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 732415 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 67 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 45 × 38 cm
WHT9SYB WHT9SYB 46.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 732389 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 70 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89,8 × 6 × 45,6 cm
WHI649EXBG
WHI649EXGW
WHI649EX 43.990,00 Lekë Në dispozicion në: Kodi i artikullit: 735476 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 63 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 608 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 38 × 33,5 cm
WHT6SYW WHT6SYW 41.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 732387 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 70 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 4,2 × 45,6 cm
WHT6SYB WHT6SYB 40.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 732385 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 70 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 4,2 × 45,6 cm
WHT943E4XBG WHT943E4XBG 39.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 679590 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 70 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89,8 × 6 × 45,6 cm
WHT643E4XBG WHT643E4XBG 37.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 679583 Aspirator mural Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 70 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 6 × 45,6 cm
WHC63CLI WHC63CLI 34.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 736201 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 70 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 650 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Klasike Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 25 × 50 cm
WHT923E5X WHT923E5X 30.490,00 Lekë Kodi i artikullit: 679566 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 67 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 560 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 89,8 × 4,2 × 45 cm
BHP923E13X BHP923E13X 29.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 514460 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 68 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 647 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 31 × 30,5 cm
WHT623E5X WHT623E5X 26.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 679563 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 68 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 550 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 4,2 × 45 cm
TH64E4BG TH64E4BG 21.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 735445 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Me prekje Niveli maksimal i zhurmës: 71 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 450 m³/h Klasi i energjisë: C Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 17 × 30,6 cm
WHC929E4X WHC929E4X 20.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 738871 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 65 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 450 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 16,6 × 49 cm
TH62E4BG TH62E4BG 19.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 735442 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 71 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 450 m³/h Klasi i energjisë: C Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 17 × 30,6 cm
WHC629E4X WHC629E4X 18.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 738849 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 65 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 450 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 16,6 × 45 cm
WHC923E14X WHC923E14X 18.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 514490 Aspirator mural Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 65 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 412 m³/h Klasi i energjisë: C Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 25 × 50 cm
TH62E3X TH62E3X 16.990,00 Lekë Kodi i artikullit: 735408 Aspirator inkaso Njësia komandimit: Butona të thjeshtë për komandim të lehtë Niveli maksimal i zhurmës: 67 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 350 m³/h Klasi i energjisë: C Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 17 × 30,6 cm
BHI611ES BHI611ES 16.490,00 Lekë Kodi i artikullit: 733140 Montimi në mobilje Njësia komandimit: si çelës Niveli maksimal i zhurmës: 67 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 370 m³/h Klasi i energjisë: D Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 53,4 × 20,8 × 30 cm
WHI949EXBG WHI949EXBG Kodi i artikullit: 735479 Aspirator mural Niveli maksimal i zhurmës: 63 dB(A)re 1 pW Përthithja maksimale: 608 m³/h Klasi i energjisë: B Linja: Essential Line Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 90 × 38 × 33,5 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme