Afër
...

Pianura

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
IS756ST IS756ST Pianurë me induksion 86,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 75 × 6 × 51 cm PowerBoost Supreme Bllokim i kontrolluar për fëmijët
IS646ST IS646ST Pianurë me induksion 82,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.4 × 52 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IS634ST IS634ST Pianurë me induksion 66,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 6.2 × 52 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
ECT41SC ECT41SC Pianurë xham qeramikë _products/sets/available_in_single_set+ BO737E114X - Furrë inkaso = 61,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.4 × 52 cm
ECT648ORAB
ECT648ORAW
ECT648ORA Pianurë xham qeramikë 48,990.00 Lekë Në dispozicion në: Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 52 cm
IT643BX IT643BX Pianurë me induksion 56,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.4 × 52 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
IT640BSC IT640BSC Pianurë me induksion 53,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.8 × 52 cm Funksioni i kontrollit të fuqisë PowerBoost
ECT646KR ECT646KR Pianurë xham qeramikë 52,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 52 cm
ECS648ST ECS648ST Pianurë xham qeramikë 51,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 52 cm
ECS646BCSC ECS646BCSC Pianurë xham qeramikë 48,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 52 cm
GCE681BSC GCE681BSC Pjanurë e kombinuar inkaso 48,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13.2 × 52.2 cm Vatra gazi të mbrojtura
GCE691BSC GCE691BSC Pjanurë e kombinuar inkaso 43,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13.2 × 52.2 cm Vatra gazi të mbrojtura
EC642INB EC642INB Pianurë xham qeramikë 39,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 9.2 × 52 cm
EC642CLI EC642CLI Pianurë xham qeramikë 38,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 9.2 × 51 cm
ECT643SYB ECT643SYB Pianurë xham qeramikë 35,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.4 × 52 cm
ECT643SYW ECT643SYW Pianurë xham qeramikë 41,990.00 Lekë 34,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 52 cm
ECT643BSC ECT643BSC Pianurë xham qeramikë 33,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.4 × 52 cm
ECT641BSC ECT641BSC Pianurë xham qeramikë 32,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59.5 × 5.4 × 52 cm
ECD641BX ECD641BX Pianurë xham qeramikë 29,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 52.5 cm
ECT643BX ECT643BX Pianurë xham qeramikë 35,990.00 Lekë 29,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5.4 × 52.5 cm
EC641BSC EC641BSC Pianurë xham qeramikë 28,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 9.2 × 52 cm
ECT322BCSC ECT322BCSC Pianurë xham qeramikë 25,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 30 × 5.1 × 52 cm
GE680X GE680X Pjanurë e kombinuar inkaso 24,990.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13 × 52 cm Vatra gazi të mbrojtura
GE690X GE690X Pjanurë e kombinuar inkaso 23,490.00 Lekë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13 × 52 cm Vatra gazi të mbrojtura
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin