Afër
...

Pianura

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
ECT43X ECT43X Pianurë xham qeramikë E disponueshme në grup+ BOSX6737E06BG - Furrë inkaso = 82.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5,4 × 52,5 cm
ECT41SC ECT41SC Pianurë xham qeramikë E disponueshme në grup+ BO6737E02X - Furrë inkaso = 69.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,4 × 52 cm
IT643BX7 IT643BX7 Pianurë me induksion 59.990,00 Lekë Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,8 × 52 cm PowerBoost
GBF22IND4 GBF22IND4 Pianurë me induksion 58.990,00 Lekë Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,8 × 52 cm PowerBoost
IT43SC IT43SC Pianurë me induksion 58.990,00 Lekë Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5,4 × 52,5 cm PowerBoost
ECT648ORAB
ECT648ORAW
ECT648ORA Pianurë xham qeramikë 48.990,00 Lekë Në dispozicion në: Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5,4 × 52 cm
IT40SC IT40SC Pianurë me induksion 55.990,00 Lekë Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,8 × 52 cm PowerBoost
IT640BSC IT640BSC Pianurë me induksion 53.990,00 Lekë Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,8 × 52 cm PowerBoost
GCE681BSC GCE681BSC Pjanurë e kombinuar inkaso 51.990,00 Lekë Pjanurë e kombinuar inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13,2 × 52,2 cm Vatra gazi të mbrojtura
GCE691BSC GCE691BSC Pjanurë e kombinuar inkaso 47.990,00 Lekë Pjanurë e kombinuar inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13,2 × 52,2 cm Vatra gazi të mbrojtura
ECT643SYW ECT643SYW Pianurë xham qeramikë 46.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5,4 × 52 cm
EC642CLI EC642CLI Pianurë xham qeramikë 40.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 9,2 × 51 cm
CT43SC CT43SC Pianurë xham qeramikë 39.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT643SYB ECT643SYB Pianurë xham qeramikë 39.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,4 × 52 cm
CT41SC CT41SC Pianurë xham qeramikë 37.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,4 × 52 cm
ECT643BX ECT643BX Pianurë xham qeramikë 37.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5,4 × 52,5 cm
ECT641BX ECT641BX Pianurë xham qeramikë 32.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5,4 × 52 cm
ECD641BX ECD641BX Pianurë xham qeramikë 29.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 5,4 × 52,5 cm
EC641BSC EC641BSC Pianurë xham qeramikë 28.490,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 9,2 × 52 cm
ECT322BCSC ECT322BCSC Pianurë xham qeramikë 27.990,00 Lekë Pianurë xham qeramikë Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 30 × 5,1 × 52 cm
GE681X GE681X Pjanurë e kombinuar inkaso 26.990,00 Lekë Pjanurë e kombinuar inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13 × 52 cm Vatra gazi të mbrojtura
GE690X GE690X Pjanurë e kombinuar inkaso 23.990,00 Lekë Pjanurë e kombinuar inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 13 × 52 cm Vatra gazi të mbrojtura
IT40SC IT40SC Pianurë me induksion Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,8 × 52 cm PowerBoost
IT640BSC IT640BSC Pianurë me induksion Pianurë me induksion Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 5,8 × 52 cm PowerBoost
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme