Afër
...

Lavastovilje

Dizajn linjat:
Karakteristika të veçanta:
GS671C60X GS671C60X Makina larëse e enëve - e veçuar 83.990,00 Lekë Makina larëse e enëve - e veçuar Klasi i energjisë: C Vendet standarde të vendosjes: 16 vende Numri i koshave: 3 Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Niveli i zhurmave (max.): 42 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 84,8 × 59,6 cm
GS671C60W GS671C60W Makina larëse e enëve - e veçuar 78.990,00 Lekë Makina larëse e enëve - e veçuar Klasi i energjisë: C Vendet standarde të vendosjes: 16 vende Numri i koshave: 3 Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Niveli i zhurmave (max.): 42 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 84,8 × 59,6 cm
GV673C60 GV673C60 Larëse enësh inkaso 69.990,00 Lekë Larëse enësh inkaso Klasi i energjisë: C Vendet standarde të vendosjes: 16 vende Numri i koshave: 3 Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Niveli i zhurmave (max.): 42 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
GV663D60 GV663D60 Larëse enësh inkaso 68.990,00 Lekë Larëse enësh inkaso Klasi i energjisë: D Vendet standarde të vendosjes: 16 vende Numri i koshave: 3 Hapja e derës mbas tharjes totale Niveli i zhurmave (max.): 44 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
GV561D10 GV561D10 Larëse enësh inkaso 63.990,00 Lekë Larëse enësh inkaso Klasi i energjisë: D Numri i koshave: 3 Hapja e derës mbas tharjes totale Motor: Motor Inverter Niveli i zhurmave (max.): 45 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GV642D61 GV642D61 Larëse enësh inkaso 59.990,00 Lekë Larëse enësh inkaso Klasi i energjisë: D Vendet standarde të vendosjes: 14 vende Numri i koshave: 2 Hapja e derës mbas tharjes totale Niveli i zhurmave (max.): 44 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 81,6 × 55,5 cm
GI62040X GI62040X Makinë larëse enësh - inkaso 57.990,00 Lekë Makinë larëse enësh - inkaso Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 13 vende Numri i koshave: 2 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,6 × 81,5 × 55,8 cm
GS62040S GS62040S Makina larëse e enëve - e veçuar 56.990,00 Lekë Makina larëse e enëve - e veçuar Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 13 vende Numri i koshave: 2 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 84,5 × 60 cm
GS62040W GS62040W Makina larëse e enëve - e veçuar 56.990,00 Lekë Makina larëse e enëve - e veçuar Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 13 vende Numri i koshave: 2 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 84,5 × 60 cm
GS520E15S GS520E15S Makina larëse e enëve - e veçuar 55.990,00 Lekë Makina larëse e enëve - e veçuar Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 9 vende Numri i koshave: 2 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44,8 × 84,5 × 60 cm
GV520E15 GV520E15 Larëse enësh inkaso 53.990,00 Lekë Larëse enësh inkaso Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 9 vende Numri i koshave: 2 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44,8 × 81,5 × 55 cm
GI52040X GI52040X Makinë larëse enësh - inkaso 51.990,00 Lekë Makinë larëse enësh - inkaso Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 9 vende Numri i koshave: 2 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44,8 × 81,5 × 55,8 cm
GI520E15X GI520E15X Makinë larëse enësh - inkaso 51.990,00 Lekë Makinë larëse enësh - inkaso Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 9 vende Numri i koshave: 2 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 44,8 × 81,5 × 57,5 cm
GS620E10S GS620E10S Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 14 vende Numri i koshave: 3 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 58 cm
GS620E10W GS620E10W Makina larëse e enëve - e veçuar Makina larëse e enëve - e veçuar Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 14 vende Numri i koshave: 3 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 85 × 58 cm
GV620E10 GV620E10 Larëse enësh inkaso Larëse enësh inkaso Klasi i energjisë: E Vendet standarde të vendosjes: 14 vende Numri i koshave: 3 Niveli i zhurmave (max.): 47 dB(A)re 1 pW Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,8 × 81,5 × 55 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme