Afër
...

Frigorifer/ngrirës i veçuar

Dizajn linjat:
Lloji produkti:
Karakteristika të veçanta:
NRK720EAXL4 NRK720EAXL4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 129.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: E Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 70,4 × 200 × 69,4 cm
NRK6192CLI NRK6192CLI Frigorifer e ngrirës i veçuar 91.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: E Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRF7191CS4 NRF7191CS4 Frigorifer i veçuar 84.990,00 Lekë Frigorifer i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 70,4 × 185 × 68,6 cm
NRC61CSXL4 NRC61CSXL4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 82.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: C Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 66,3 cm
NRK6192SYBK NRK6192SYBK Frigorifer e ngrirës i veçuar 77.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: E Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRK619EAXL4WD NRK619EAXL4WD Frigorifer e ngrirës i veçuar 76.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: E Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 186 × 59 cm
NRK619EABXL4 NRK619EABXL4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 74.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: E Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRK6192AXL4 NRK6192AXL4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 72.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: E Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRKE62XL NRKE62XL Frigorifer e ngrirës i veçuar 65.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: E Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRK6191EW4 NRK6191EW4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 59.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
R6191DW R6191DW Frigorifer i veçuar 58.990,00 Lekë Frigorifer i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
RK6191ES4 RK6191ES4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 57.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
RK6191EW4 RK6191EW4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 55.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
RK4181PS4 RK4181PS4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 50.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 55 × 180 × 55,7 cm
R6295W R6295W Frigorifer i veçuar 43.990,00 Lekë Frigorifer i veçuar Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 143,5 × 62,5 cm
RF4141PS4 RF4141PS4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 37.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 55 × 143,4 × 54,2 cm
RF4141PW4 RF4141PW4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 36.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: F Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 55 × 143,4 × 54,2 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme