Afër
...

Frigorifer/ngrirës i veçuar

Dizajn linjat:
Lloji produkti:
Karakteristika të veçanta:
NRK6192CLI NRK6192CLI Frigorifer e ngrirës i veçuar 91.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRK6192SYBK NRK6192SYBK Frigorifer e ngrirës i veçuar 77.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRF7191CS4 NRF7191CS4 Frigorifer i veçuar 84.990,00 Lekë 71.990,00 Lekë Frigorifer i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 498 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 70,4 × 185 × 68,6 cm
NRK619EABXL4 NRK619EABXL4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 73.990,00 Lekë 59.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRK6192AXL4 NRK6192AXL4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 72.990,00 Lekë 58.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
NRK61DAXL4 NRK61DAXL4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 69.990,00 Lekë 56.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Volumi neto l: 354 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 66,3 cm
NRKE62XL NRKE62XL Frigorifer e ngrirës i veçuar 65.990,00 Lekë 52.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A ⁺ ⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
R6191DW R6191DW Frigorifer i veçuar 58.990,00 Lekë 49.990,00 Lekë Frigorifer i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 370 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 64 cm
NRK6191EW4 NRK6191EW4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 59.990,00 Lekë 48.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
RK6191ES4 RK6191ES4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 54.990,00 Lekë 45.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
RK6191EW4 RK6191EW4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 52.990,00 Lekë 44.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 320 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 185 × 59,2 cm
RK4181PS4 RK4181PS4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 49.990,00 Lekë 42.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 77 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 55 × 180 × 55,7 cm
R6295W R6295W Frigorifer i veçuar 43.990,00 Lekë 35.990,00 Lekë Frigorifer i veçuar Klasi i energjisë: A Volumi neto l: 285 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 60 × 143,5 × 62,5 cm
RF4141PS4 RF4141PS4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 37.990,00 Lekë 32.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 207 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 55 × 143,4 × 54,2 cm
RF4141PW4 RF4141PW4 Frigorifer e ngrirës i veçuar 36.990,00 Lekë 30.990,00 Lekë Frigorifer e ngrirës i veçuar Klasi i energjisë: A⁺ Volumi neto l: 207 L Mënyra e instalimit: E veçuar Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 55 × 143,4 × 54,2 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin