Afër
...

Miksera

MMC1000XE MMC1000XE 35.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 7 AC Volumi i kupës përzierse: 5 L
BN1200AL BN1200AL Mikser 11.990,00 Lekë Mikser Nivele shpejtësie: 2
BN1000W BN1000W 9.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 2
HBC807QB HBC807QB 8.990,00 Lekë Volumi i kupës përzierse: 0,5 L
HBX1000XE HBX1000XE 8.990,00 Lekë Volumi i kupës përzierse: 0,6 L
B800XE B800XE Mikser 8.490,00 Lekë Mikser Nivele shpejtësie: 2 AC
M460CDC M460CDC 5.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 5
M500DC M500DC 5.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 5
BSM600CLW BSM600CLW 5.490,00 Lekë AC
M460CBK M460CBK 5.490,00 Lekë Nivele shpejtësie: 5 AC
BSM600E BSM600E 4.490,00 Lekë AC
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme