Afër
...

Miksera

MMC1000XE MMC1000XE 29.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 7 AC Volumi i kupës përzierse: 5 L
BN1000W BN1000W 8.490,00 Lekë 6.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 2
B501LBW B501LBW Mikser 7.490,00 Lekë 5.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 2 AC
ME501N ME501N 5.990,00 Lekë
HBX1000XE HBX1000XE 7.990,00 Lekë 5.490,00 Lekë Volumi i kupës përzierse: 0,6 L
B800XE B800XE Mikser 7.490,00 Lekë 4.490,00 Lekë Nivele shpejtësie: 2 AC
BSM600CLW BSM600CLW Mikser 3.990,00 Lekë 3.290,00 Lekë AC
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin