Afër
...

Miksera

MMC1000RLR MMC1000RLR 39.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 7 AC Volumi i kupës përzierse: 4,5 L
MMC1000XE MMC1000XE 33.990,00 Lekë 19.990,00 Lekë Nivele shpejtësie: 7 AC Volumi i kupës përzierse: 5 L
BN1200AL BN1200AL Mikser 10.990,00 Lekë Mikser Nivele shpejtësie: 2
BN1000W BN1000W 8.490,00 Lekë Nivele shpejtësie: 2
B800XE B800XE Mikser 7.990,00 Lekë Mikser Nivele shpejtësie: 2 AC
HBC807QB HBC807QB 7.990,00 Lekë Volumi i kupës përzierse: 0,5 L
B501LBW B501LBW Mikser 7.490,00 Lekë Mikser Nivele shpejtësie: 2 AC
HBX1000XE HBX1000XE 7.990,00 Lekë 5.990,00 Lekë Volumi i kupës përzierse: 0,6 L
BSM600CLW BSM600CLW 3.990,00 Lekë AC
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin