Afër
...

Ngrohës elektrik uji

K17INF K17INF Ngrohës elektrik uji 6,990.00 Lekë Sasia e volumi të uji: 1.7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17G K17G Ngrohës elektrik uji 5,990.00 Lekë Sasia e volumi të uji: 1.7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17FE K17FE Ngrohës elektrik uji 3,490.00 Lekë Sasia e volumi të uji: 1.7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17WII K17WII Ngrohës elektrik uji 3,490.00 Lekë Sasia e volumi të uji: 1.7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin