Afër
...

Ngrohës elektrik uji

K17CLI K17CLI Ngrohës elektrik uji 7.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17G K17G Ngrohës elektrik uji 6.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17S K17S Ngrohës elektrik uji 4.999,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17GE K17GE Ngrohës elektrik uji 4.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K15DWW K15DWW Ngrohës elektrik uji 4.490,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,5 L Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17WII K17WII Ngrohës elektrik uji 4.490,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17FE K17FE Ngrohës elektrik uji 3.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme
Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin