Afër
...

Ngrohës elektrik uji

K17CLBK K17CLBK Ngrohës elektrik uji 9.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17CLI K17CLI Ngrohës elektrik uji 7.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17GED K17GED Ngrohës elektrik uji 7.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17G K17G Ngrohës elektrik uji 6.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17FEII K17FEII Ngrohës elektrik uji 4.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17GE K17GE Ngrohës elektrik uji 4.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17S K17S Ngrohës elektrik uji 4.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K15DWBK K15DWBK Ngrohës elektrik uji 4.490,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,5 L Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K15DWW K15DWW Ngrohës elektrik uji 4.490,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,5 L Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17BK K17BK Ngrohës elektrik uji 4.490,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17WE K17WE Ngrohës elektrik uji 4.490,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17WII K17WII Ngrohës elektrik uji 4.490,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K17FE K17FE Ngrohës elektrik uji 3.990,00 Lekë Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,7 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike Mbrojtje ndaj mbinxehjes
K15ORAW K15ORAW Ngrohës elektrik uji Ngrohës elektrik uji Sasia e volumi të uji: 1,5 L Tregues i nivelit të ujit Auto off - Fikje automatike
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme