Afër
...

Xhezve

TCM330B TCM330B Xhezve për kafe turke 3.990,00 Lekë Xhezve për kafe turke Sasia e volumi të uji: 0,33 L Mbrojtje ndaj mbinxehjes
TCM330W TCM330W Xhezve për kafe turke 3.990,00 Lekë Xhezve për kafe turke Sasia e volumi të uji: 0,33 L Mbrojtje ndaj mbinxehjes
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme