Afër
...

Furrat inkaso

Dizajn linjat:
Ngjyra:
Karakteristika të veçanta:
BOSX6737E06BG BOSX6737E06BG Furrë inkaso E disponueshme në grup+ ECT43X - Pianurë xham qeramikë = 82.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BPSA6747A08BG BPSA6747A08BG Furrë inkaso - Piroliza 72.990,00 Lekë Furrë inkaso - Piroliza Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BSA6747A04BG BSA6747A04BG Furrë inkaso 65.990,00 Lekë Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BSA6737ORAW BSA6737ORAW Furrë inkaso 61.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BSA6747A04X BSA6747A04X Furrë inkaso 61.990,00 Lekë Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BSA6737ORAB BSA6737ORAB Furrë inkaso 59.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
GBF22ILPMF GBF22ILPMF Furrë inkaso 57.990,00 Lekë Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BOS6737E13BG BOS6737E13BG Furrë inkaso 53.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BOS6727SYW BOS6727SYW Furrë inkaso 52.990,00 Lekë Sahat mekanik minutash Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BOS67371CLI BOS67371CLI Furrë inkaso 52.990,00 Lekë Programator elektronik me dispaly analog Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BOS6727SYB BOS6727SYB Furrë inkaso 50.990,00 Lekë Sahat mekanik minutash Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BOS6737E13X BOS6737E13X Furrë inkaso 49.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BO74SYW BO74SYW Furrë inkaso 48.990,00 Lekë Sahat mekanik minutash me stakim Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
GBF22ILMF GBF22ILMF Furrë inkaso 47.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BO74SYB BO74SYB Furrë inkaso 46.990,00 Lekë Sahat mekanik minutash me stakim Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
BO6737E02BG BO6737E02BG Furrë inkaso 45.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BO6737E02X BO6737E02X Furrë inkaso 45.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BO6727E03BG BO6727E03BG Furrë inkaso 41.990,00 Lekë Sahat mekanik minutash Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BO6737E02XK BO6737E02XK Furrë inkaso 40.990,00 Lekë IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BO6717E03X BO6717E03X Furrë inkaso 39.990,00 Lekë Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BO6717E03BG BO6717E03BG Furrë inkaso 37.990,00 Lekë Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
BOS6737E06BG BOS6737E06BG Furrë inkaso IconLed Furrë inkaso Përmasat e produktit (Gj x L x Th): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
Shpejt krahasim
më mirë / më keq / + shtuar / mungon / ! jo e krahasueshme