Afër
...

Rreth biskotave

1 Politika e përdorimit të cookie-ve

Kjo politikë gjendet dhe bëhet e disponueshme publikisht duke e postuar në www.al.gorenje.com. Kompania i jep vetes të drejtën për të ndryshuar ose përshtatur Politikën e Përdorimit të Cookie-ve në çdo kohë pa e konsultuar apo njoftuar paraprakisht individin. Megjithatë, me ndryshimin e Politikës së Përdorimit të Cookie-ve, përdoruesi do të nxitet/ftohet përsëri të japë miratimin për Politikën e Përdorimit të Cookie-ve.

2 Çfarë janë cookie-t?

Që pothuajse çdo faqe interneti moderne të funksionojë siç duhet, ajo duhet të mbledhë disa informacione bazë mbi përdoruesit e saj. Për ta bërë këtë, një faqe interneti do të krijojë cookie - skedarë të vegjël teksti, të cilët ruhen në kompjuterin e përdoruesit. Këto cookie janë krijuar për të mundësuar një faqe interneti të njohë përdoruesit e saj në vizitat e mëvonshme ose për të autorizuar faqet e tjera të internetit të caktuara për të njohur këta përdorues për një qëllim të caktuar.

Cookies kryejnë shumë funksione të ndryshme, që e bëjnë përvojën tuaj të internetit shumë më të qetë dhe më ndërvepruese. Për shembull, ato mund të përdoren për të kujtuar preferencat tuaja në faqet që vizitoni shpesh, për të memorizuar ID-në tuaj dhe përmbajtjen e shportës tuaj të blerjeve dhe kështu t’ju ndihmojnë të lundroni ndërmjet faqeve në mënyrë më efikase. Gjithashtu, ato ndihmojnë të siguroheni që reklamat të cilat shikoni në internet të jenë më të përshtatshme për ju dhe për interesat tuaja. Disa nga të dhënat e mbledhura janë krijuar për të zbuluar modelet e shfletimit dhe vendndodhjen e përafërt gjeografike, për të përmirësuar përvojën e përdoruesve.

3 Si i përdorim cookie-t në faqen tonë të internetit?

Ka lloje të ndryshme të cookie-ve që përdor një faqe interneti.

  1. Në kategorinë e parë, ne përfshijmë cookie-t e nevojshme. Këto cookie janë të pranishme për të bërë një faqe interneti të dobishme, duke mundësuar funksione bazë si lundrimi nëpër faqe dhe aksesi në zonat e sigurta të faqes së internetit. Faqja e internetit nuk mund të funksionojë siç duhet pa këto cookie. Këtë grup të cookie-ve, ne vetëm mund ta lexojmë. Ato mund të memorizojnë nëse tashmë keni miratuar (ose refuzuar) politikën e cookie-ve të faqes së internetit.

    Ka disa cookie të cilat ne i përfshijmë në mënyrë që të funksionojnë faqe të caktuara interneti. Për këtë arsye, ato nuk kanë nevojë për miratimin tuaj, në veçanti cookie-t e verifikimit dhe cookie-t teknike të kërkuar nga sisteme të caktuara të TI-së.

    Cookie-t e verifikimit ruhen kur identifikoheni në faqen e internetit, duke përdorur serverin tonë të verifikimit. Kur e bëni këtë, ju miratoni politikën përkatëse të privatësisë.

  2. Kategoria e dytë quhen cookie statistikore, të cilat përdoren për të na dhënë informacionin se si ndërveprojnë vizitorët me faqen e internetit. Ky lloj cookie mblidhet në mënyrë anonime. Ne i përdorim këto cookie vetëm për kërkime të brendshme, se si mund të përmirësojmë shërbimin që u ofrojmë përdoruesve të faqes sonë të internetit. Këto cookie thjesht vlerësojnë se si ndërveproni me faqen tonë të internetit, si një përdorues anonim (të dhënat e mbledhura nuk i zbulojnë të dhënat tuaja personale). Të dhënat e mbledhura nga cookie-t anonime nuk ndahen me asnjë palë të tretë, si dhe nuk përdoren për asnjë qëllim alternativ. Të dhënat anonime mund të ndahen me kontraktorët të cilët punojnë në projektet e komunikimit sipas marrëveshjes kontraktuale.

  3. Grupi i tretë i cookie-ve janë cookie-t e marketingut dhe përdoren për të gjurmuar vizitorët nëpër faqet e internetit. Synimi i këtyre cookie-ve është të shfaqin reklama të cilat janë të përshtatshme dhe e angazhojnë përdoruesin individual dhe rrjedhimisht janë më të vlefshme për palët e treta publikuese dhe reklamuese.

  4. Grupi i fundit janë cookie-t e paklasifikuara, të cilat janë cookie në proces klasifikimi, së bashku me ofruesit e cookie-ve individuale.
Të gjitha cookie-t që përdorim janë përcaktuar dhe përshkruar nga tabela e mëposhtme.

3.1 Cookie thelbësore/bazë

Name Service Qëllimi Kohëzgjatja Lloji
ASP.NET_SessionId Microsoft .NET Cookie të seksionit të platformës për qëllime të përgjithshme, të përdorura nga faqet e internetit të shkruara me teknologjitë e bazuara në Microsoft.NET. Zakonisht përdoren për të mbajtur një seksion përdoruesi të anonimuar nga serveri. Seksion në pronësi
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Microsoft .NET Ky emër cookie në përgjithësi lidhet me përdorimin si një cookie e seksionit të platformës për qëllime të përgjithshme, i përdorur nga faqet e internetit të shkruara me teknologjitë e bazuara në Microsoft ASP. Struktura e emrit të cookie-t është një burim i zakonshëm - ASPSESSIONID, e ndjekur nga një seri shkronjash unike. Zakonisht përdoret për të mirëmbajtur një seksion përdoruesi të anonimuar nga serveri. Seksion në pronësi
JSESSIONID Microsoft .NET Cookie e seksionit të platformës për qëllime të përgjithshme, e përdorur nga faqet e internetit të shkruara në JSP. Zakonisht përdoret për të mbajtur një seksion përdoruesi të anonimuar nga serveri. Seksion në pronësi
tmr_lvidTS Microsoft .NET Cookie e palës së parë me kohën e krijimit të ID-së së vizitorit. Përdoret e lidhur me tmr_lvid. 333 ditë në pronësi
user-id_1.0.5_lr_lruid Microsoft .NET 1 muaj në pronësi
ROUTE Microsoft .NET Kjo cookie vendoset kur JSESSIONID është caktuar për të siguruar stabilitetin dhe performancën më të mirë të mundshme gjatë shfletimit nëpër faqen e internetit. Kjo cookie nuk përmban informacion personal. Seksion në pronësi
ROUTEID.8f757b4224e266b146f6f4bf4d720220 Microsoft .NET Cookies të serverit që përcaktojnë se cilës përmbajtje të serverit i shërbehet. Seksion në pronësi
Ruan preferencat e cookie-ve 1 vit palë e 3të

3.2. Cookie analitike

Name Service Qëllimi Kohëzgjatja Lloji
__utma Google Analytics Kjo është një nga katër cookie-t kryesore të vendosura nga shërbimi Google Analytics, i cili u mundëson pronarëve të faqeve të internetit të ndjekin sjelljen e vizitorëve dhe të masin performancën e faqes së internetit. Kjo cookie zgjat 2 vjet si i paracaktuar dhe bën dallimin midis përdoruesve dhe seksioneve. Ajo përdoret për të llogaritur statistikat e vizitorëve të rinj dhe të kthyer. Kjo cookie përditësohet sa herë që dërgohen të dhënat në Google Analytics. Kohëzgjatja e kësaj cookie mund të personalizohet nga pronarët e faqeve të internetit. 730 palë e 3të
__utmb Google Analytics Kjo është një nga katër cookie-t kryesore të vendosura nga shërbimi Google Analytics, i cili u mundëson pronarëve të faqeve të internetit të ndjekin sjelljen e vizitorëve dhe të masin performancën e faqes së internetit. Kjo cookie përcakton seksione dhe vizita të reja dhe skadon pas 30 minutash. Kjo cookie përditësohet sa herë që dërgohen të dhënat në Google Analytics. Çdo aktivitet nga një përdorues brenda kohëzgjatjes prej 30 minutash do të llogaritet si një vizitë e vetme, edhe nëse përdoruesi largohet dhe më pas kthehet në faqen e internetit. Një kthim pas 30 minutash do të llogaritet si një vizitë e re, por si një vizitor që kthehet. Seksion palë e 3të
__utmc Google Analytics Kjo është një nga katër cookies kryesore të vendosura nga shërbimi Google Analytics, i cili u mundëson pronarëve të faqeve të internetit të ndjekin sjelljen e vizitorëve dhe të masin performancën e faqes së internetit. Nuk përdoret në shumicën e faqeve të internetit, por është vendosur të mundësojë ndërveprimin me versionin më të vjetër të kodit të Google Analytics të njohur si Urchin. Në këto versione më të vjetra, kjo është përdorur në kombinim me cookie-n __utmb për të identifikuar seksionet/vizitat e reja të vizitorëve që kthehen.
Kur përdoret nga Google Analytics, kjo është gjithmonë një cookie Seksioni, e cila shkatërrohet kur përdoruesi mbyll shfletuesin e tij. Aty ku duket si një cookie i përhershëm, ka mundësi të jetë si pasojë e një teknologjie tjetër që vendos cookie-t.
Seksion palë e 3të
__utmt Google Analytics Kjo cookie vendoset nga Google Analytics. Sipas dokumentacionit të tyre, përdoret për të ulur nivelin e kërkesës për shërbimin, duke kufizuar mbledhjen e të dhënave në faqet e internetit me trafik të lartë. Ajo skadon pas 10 minutash Seksion palë e 3të
__utmz Google Analytics Kjo është një nga katër cookie-t kryesore të vendosura nga shërbimi Google Analytics, i cili u mundëson pronarëve të faqeve të internetit të ndjekin sjelljen e vizitorëve dhe të masin performancën e faqes së internetit. Kjo cookie identifikon burimin e trafikut në faqen e internetit, në mënyrë që Google Analytics t'u tregojë pronarëve të faqes së internetit se nga kanë ardhur vizitorët kur hyjnë në faqen e internetit. Kjo cookie ka një kohëzgjatje prej 6 muajsh dhe përditësohet sa herë që dërgohen të dhënat në Google Analytics. 183 palë e 3të
_ga Google Analytics Emri i kësaj cookie është i lidhur me Google Universal Analytics, i cili është një përditësim i rëndësishëm për shërbimin analitik më të përdorur të Google. Kjo cookie përdoret për të dalluar përdoruesit unikë, duke caktuar një numër të krijuar rastësisht si identifikues i klientit. Ai përfshihet në çdo kërkesë faqeje në një faqe interneti dhe përdoret për të llogaritur të dhënat e vizitorëve, seksioneve dhe fushatave për raportet analitike të faqeve të internetit. Si parazgjedhje është caktuar të skadojë pas 2 vjetësh, megjithëse kjo është e personalizueshme nga pronarët e faqeve të internetit._ga 730 palë e 3të
_gat_UA- Google Analytics Kjo është një cookie e tipit model, e vendosur nga Google Analytics, ku elementi i modelit në emër përmban numrin unik të identitetit të llogarisë ose faqes së internetit së cilës i përket. Duket se është një variant i cookie-t _gat, e cila përdoret për të kufizuar sasinë e të dhënave të regjistruara nga Google në faqet e internetit me volum të lartë trafiku. Seksion palë e 3të
_gat_UA-nnnnnnn-nn Google Analytics Kjo është një cookie e tipit model, e vendosur nga Google Analytics, ku elementi i modelit në emër përmban numrin unik të identitetit të llogarisë ose faqes së internetit së cilës i përket. Duket se është një variant i cookie-t _gat, e cila përdoret për të kufizuar sasinë e të dhënave të regjistruara nga Google në faqet e internetit me volum të lartë trafiku. Seksion palë e 3të
_gclxxxx Google Analytics Cookie për ndjekjen e konvertimeve në Google 90 palë e 3të
_gid Google Analytics Ky emër cookie shoqërohet me Google Universal Analytics. Përdoret për të ruajtur dhe përditësuar një vlerë unike për çdo faqe të vizituar._gid 1 palë e 3të
_hjAbsoluteSessionInProgress HotJar Kjo cookie përdoret nga HotJar për të zbuluar seksionin e parë të faqes që shikon një përdorues. Ky është një sinjalizues i vendosur nga cookie për Vërtetësinë. Seksion palë e 3të
_hjFirstSeen HotJar Identifikon seksionin e parë të një përdoruesi të ri në një faqe interneti, duke treguar nëse Hotjar e shikon apo jo këtë përdorues për herë të parë. Seksion palë e 3të
_hjid HotJar Cookie Hotjar. Kjo cookie vendoset kur klienti ulet për herë të parë në një faqe me skriptin Hotjar. Ajo përdoret për të mbajtur ID-në e rastësishme të përdoruesit, unike për atë faqe interneti në shfletues. Kjo siguron që sjellja në vizitat e mëpasshme në të njëjtën faqe interneti, do t'i atribuohet të njëjtës ID të përdoruesit. 1 vit palë e 3të
_hjIncludedInPageviewSample HotJar Kjo cookie është caktuar për të informuar Hotjar-in nëse një vizitor është i përfshirë në kampionimin e të dhënave të përcaktuar nga kufiri i shikimit të faqes në faqen tuaj të internetit. Seksion palë e 3të
_hjIncludedInSessionSample HotJar Kjo cookie është caktuar për të informuar Hotjar-in nëse një vizitor është i përfshirë në kampionimin e të dhënave të përcaktuar nga kufiri i seksionit ditor në faqen tuaj të internetit. Seksion palë e 3të
_hjTLDTest HotJar Kur ekzekutohet skripti Hotjar, ne përpiqemi të përcaktojmë itinerarin më të përgjithshëm të cookie-ve që duhet të përdorim, në vend të emrit të hostuesit të faqes. Kjo bëhet në mënyrë që cookie-t të mund të ndahen nëpër nën-domene (aty ku është e aplikueshme). Për të përcaktuar këtë, ne përpiqemi të ruajmë skedarin _hjTLDTest për alternativa të ndryshme të nënvargut URL derisa të ndërpritet. Pas këtij kontrolli, cookiehiqet. Seksion palë e 3të

3.3. Cookie marketingu

Name Service Qëllimi Kohëzgjatja Lloji
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Google Analytics Cookie e përdorur nga Google Analytics për të ulur nivelin e kërkesave. Seksion palë e 3të
_fbp Facebook Përdoret nga Facebook për të ofruar një sërë produktesh reklamimi si oferta në kohë reale nga palët e treta reklamuese 90 palë e 3të
Facebook Facebook Ky domen është në pronësi të Facebook, i cili është shërbimi më i madh i rrjeteve sociale në botë. Si një ofrues i hostimit për palët e treta, ai kryesisht mbledh të dhëna për interesat e përdoruesve nëpërmjet miniaplikacioneve të tilla si butoni "Like", i cili gjendet në shumë faqe interneti. Kjo përdoret për t'u shërbyer përdoruesve të saj reklama të synuara kur ata logohen në shërbimet e tij. Në vitin 2014, ai filloi të ofrojë edhe reklama të synuara për mënyrën e sjelljes në faqet e tjera të internetit, të ngjashme me kompanitë më të dedikuara të marketingut në internet. Seksion palë e 3të
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Ky domen është në pronësi të LinkedIn, platformës së rrjeteve të biznesit. Ai zakonisht vepron si një hostues i palëve të treta ku pronarët e faqeve të internetit kanë vendosur në faqet e tyre një nga butonat për ndarjen e përmbajtjes, megjithëse përmbajtja dhe shërbimet e tij mund të futen në mënyra të tjera. Megjithëse këto butona shtojnë funksionalitete në faqen e internetit në të cilën ndodhen, cookie-t vendosen pavarësisht nëse vizitori ka apo jo një profil aktiv në LinkedIn apo ka rënë dakord me termat dhe kushtet e tyre. Për këtë arsye ai është klasifikuar si një domen kryesisht gjurmues. 30 palë e 3të
bcookie LinkedIn Ky domen është në pronësi të LinkedIn, platformës së rrjeteve të biznesit. Ai zakonisht vepron si një hostues i palëve të treta ku pronarët e faqeve të internetit kanë vendosur në faqet e tyre një nga butonat për ndarjen e përmbajtjes, megjithëse përmbajtja dhe shërbimet e tij mund të futen në mënyra të tjera. Megjithëse këto butona shtojnë funksionalitete në faqen e internetit në të cilën ndodhen, cookie-t vendosen pavarësisht nëse vizitori ka apo jo një profil aktiv në LinkedIn apo ka rënë dakord me termat dhe kushtet e tyre. Për këtë arsye ai është klasifikuar si një domen kryesisht gjurmues. 731 palë e 3të
bscookie LinkedIn Ky domen është në pronësi të LinkedIn, platformës së rrjeteve të biznesit. Ai zakonisht vepron si një hostues i palëve të treta ku pronarët e faqeve të internetit kanë vendosur në faqet e tyre një nga butonat për ndarjen e përmbajtjes, megjithëse përmbajtja dhe shërbimet e tij mund të futen në mënyra të tjera. Megjithëse këto butona shtojnë funksionalitete në faqen e internetit në të cilën ndodhen, cookie-t vendosen pavarësisht nëse vizitori ka apo jo një profil aktiv në LinkedIn apo ka rënë dakord me termat dhe kushtet e tyre. Për këtë arsye ai është klasifikuar si një domen kryesisht gjurmues. 731 palë e 3të
CONSENT YouTube YouTube është një platformë në pronësi të Google për hostimin dhe ndarjen e videove. YouTube mbledh të dhënat e përdoruesve nëpërmjet videove të futura në faqet e internetit, të cilat grumbullohen me të dhënat e profilit nga shërbimet e tjera të Google, në mënyrë që të shfaqin reklama të synuara për vizitorët e faqes së internetit në një gamë të gjerë të faqeve të tyre dhe faqeve të tjera të internetit. 6141 palë e 3të
IDE Doubleclick (Google) Ky domen është në pronësi të Doubleclick (Google). Aktiviteti kryesor i biznesit është: Doubleclick është shkëmbim reklamimi i ofertave të Google në kohë reale 390 palë e 3të
lang LinkedIn Ky domen është në pronësi të LinkedIn, platformës së rrjeteve të biznesit. Ky nën-domen është i lidhur me shërbimet e marketingut të LinkedIn, të cilat u mundësojnë pronarëve të faqeve të internetit të fitojnë njohuri për llojet e përdoruesve të faqes së tyre, në bazë të të dhënave të profilit të LinkedIn, për të përmirësuar synimin. 0 palë e 3të
li_gc LinkedIn Ky domen është në pronësi të LinkedIn, platformës së rrjeteve të biznesit. Ai zakonisht vepron si një hostues i palëve të treta ku pronarët e faqeve të internetit kanë vendosur në faqet e tyre një nga butonat për ndarjen e përmbajtjes, megjithëse përmbajtja dhe shërbimet e tij mund të futen në mënyra të tjera. Megjithëse këto butona shtojnë funksionalitete në faqen e internetit në të cilën ndodhen, cookie-t vendosen pavarësisht nëse vizitori ka apo jo një profil aktiv në LinkedIn apo ka rënë dakord me termat dhe kushtet e tyre. Për këtë arsye ai është klasifikuar si një domen kryesisht gjurmues. 728 palë e 3të
lidc LinkedIn Ky domen është në pronësi të LinkedIn, platformës së rrjeteve të biznesit. Ai zakonisht vepron si një hostues i palëve të treta ku pronarët e faqeve të internetit kanë vendosur në faqet e tyre një nga butonat për ndarjen e përmbajtjes, megjithëse përmbajtja dhe shërbimet e tij mund të futen në mënyra të tjera. Megjithëse këto butona shtojnë funksionalitete në faqen e internetit në të cilën ndodhen, cookie-t vendosen pavarësisht nëse vizitori ka apo jo një profil aktiv në LinkedIn apo ka rënë dakord me termat dhe kushtet e tyre. Për këtë arsye ai është klasifikuar si një domen kryesisht gjurmues. 1 palë e 3të
remixir VK (Vkontakte) Domen referues i marketingut të filialeve. 0 palë e 3të
remixlang VK (Vkontakte) Domen referues i marketingut të filialeve. 372 palë e 3të
test_cookie Doubleclick (Google) Ky domen është në pronësi të Doubleclick (Google). Aktiviteti kryesor i biznesit është: Doubleclick është shkëmbim reklamimi i ofertave të Google në kohë reale Seksion palë e 3të
UserMatchHistory LinkedIn Ky domen është në pronësi të LinkedIn, platformës së rrjeteve të biznesit. Ai zakonisht vepron si një hostues i palëve të treta ku pronarët e faqeve të internetit kanë vendosur në faqet e tyre një nga butonat për ndarjen e përmbajtjes, megjithëse përmbajtja dhe shërbimet e tij mund të futen në mënyra të tjera. Megjithëse këto butona shtojnë funksionalitete në faqen e internetit në të cilën ndodhen, cookie-t vendosen pavarësisht nëse vizitori ka apo jo një profil aktiv në LinkedIn apo ka rënë dakord me termat dhe kushtet e tyre. Për këtë arsye ai është klasifikuar si një domen kryesisht gjurmues. 30 palë e 3të
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Kjo cookie përdoret si një identifikues unik për të ndjekur shikimin e videove 180 palë e 3të
YSC YouTube YouTube është një platformë në pronësi të Google për hostimin dhe ndarjen e videove. YouTube mbledh të dhënat e përdoruesve nëpërmjet videove të futura në faqet e internetit, të cilat grumbullohen me të dhënat e profilit nga shërbimet e tjera të Google, në mënyrë që të shfaqin reklama të synuara për vizitorët e faqes së internetit në një gamë të gjerë të faqeve të tyre dhe faqeve të tjera të internetit. Seksion palë e 3të

3.4. Cookie të paklasifikuara

Name Service Qëllimi Kohëzgjatja Lloji
_utmv######### Google Analytics Kjo është një nga katër cookie-t kryesore të vendosura nga shërbimi Google Analytics, i cili u mundëson pronarëve të faqeve të internetit të ndjekin sjelljen e vizitorëve dhe të masin performancën e faqes së internetit. Kjo cookie përcakton seksione dhe vizita të reja dhe skadon pas 30 minutash. Kjo cookie përditësohet sa herë që dërgohen të dhënat në Google Analytics. Çdo aktivitet nga një përdorues brenda kohëzgjatjes prej 30 minutash do të llogaritet si një vizitë e vetme, edhe nëse përdoruesi largohet dhe më pas kthehet në faqen e internetit. Një kthim pas 30 minutash do të llogaritet si një vizitë e re, por si një vizitor që kthehet. Seksion palë e 3të
last_visit Google Analytics Përmban identifikues (ID) unik, i cili i mundëson Google t'ju kujtojë cilësimet dhe informacione të tjera. 1000 palë e 3të
__upin .x01.aidata.io Përdoret për të ofruar reklamat më të përshtatshme për përdoruesit 730 palë e 3të
__upints .x01.aidata.io Përdoret për të ofruar reklamat më të përshtatshme për përdoruesit 730 palë e 3të
_hjIncludedInPageviewSample HotJar Kjo cookie është caktuar për të informuar Hotjar-in nëse një përdorues është i përfshirë në kampionimin e të dhënave të përcaktuar nga kufiri i shikimit të faqes në faqen tuaj të internetit. Seksion palë e 3të
_hjIncludedInSessionSample HotJar Kjo cookie është caktuar për të informuar Hotjar-in nëse një përdorues është i përfshirë në kampionimin e të dhënave të përcaktuar nga kufiri i seksionit ditor në faqen tuaj të internetit. Seksion palë e 3të
tuuid BidSwitch Cookie-t BidSwitch mbledhin informacion mbi trafikun e faqes së internetit dhe ndërveprimet me faqen e internetit. Në këtë mënyrë, ne mund t'u ofrojmë përdoruesve një përvojë më të mirë 3650 palë e 3të
uid Oracle Cookie-t AddThis mbledhin informacion mbi trafikun e faqes së internetit dhe ndërveprimet me faqen e internetit. Në këtë mënyrë, ne mund t'u ofrojmë përdoruesve një përvojë më të mirë 365 palë e 3të
uid-legacy Oracle Këto cookie mund të vendosen nëpërmjet faqes sonë nga partnerët tanë reklamues. Ato mund të përdoren nga ato kompani për të krijuar një profil të interesave tuaja dhe për t'ju shfaqur reklama të përshtatshme në faqe të tjera interneti. Ato nuk ruajnë drejtpërdrejt informacione personale, por bazohen në identifikimin unik të shfletuesit dhe pajisjes suaj të internetit. Në qoftë se nuk i lejoni këto cookie, do të keni reklama më pak të synuara. 365 palë e 3të

4 Cookies të palëve të treta

Disa nga faqet tona të internetit mund të shfaqin përmbajtje nga ofruesit e jashtëm (p.sh. YouTube, Facebook, Twitter). Për të parë këtë përmbajtje të palëve të treta, fillimisht duhet të pranoni termat dhe kushtet e tyre specifike. Kjo përfshin edhe politikën e tyre të cookie-ve, mbi të cilën ne nuk kemi kontroll.

Me qëllim marrjen e të dhënave në lidhje me trafikun e faqes së internetit (p.sh. numrin e vizitorëve, faqet që ata vizitojnë, kohëzgjatjen që kalojnë në faqen e internetit) ne përdorim shërbimet Google Analytics. Për të na ndihmuar me kërkimin e tregut, përmirësimin e funksioneve të faqes së internetit dhe për të ofruar ndihmë mbështetëse në faqen e internetit, ne mund të përdorim edhe cookie të tjera të palëve të treta. Ju jeni të lirë të rregulloni cilësimet e shfletuesit tuaj për të bllokuar përdorimin e cookie-ve të palëve të treta. Kjo mund të ndikojë në funksionalitetin e faqes së internetit ose pjesëve të saj. Për më shumë informacion mbi politikat e zbatueshme për përdorimin e cookie-ve të palëve të treta, ju lutemi vizitoni:

5 Mjete të tjera analitike të përdorura

Nuk ka mjete të tjera analitike të cilat përdoren apo zbatohen për të bërë gjurmim ose mbledhje shtesë të të dhënave.

6 Rimarketing

Ne përdorim cookie-t e ofruara duke vizituar faqen tonë të internetit për shërbimin e rimarketingut të Google Ads.

7 Teknologji të tjera gjurmuese

Nuk përdoren shërbime të tjera gjurmimi.

8 Si të kontrolloni cookie-t

Në qoftë se dëshironi të ndryshoni mënyrën se si një shfletues i përdor cookie-t, duke përfshirë bllokimin ose fshirjen e cookie-ve nga çdo faqe interneti, mund ta bëni këtë duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit.

Për të kontrolluar cookie-t, shumica e shfletuesve ju lejojnë të pranoni ose të refuzoni të gjitha cookie-t, të pranoni vetëm disa lloje të cookie-ve ose t’ju kërkohet miratimi sa herë që një faqe interneti dëshiron të ruajë një cookie. Gjithashtu, është e lehtë të fshini cookie-t të cilat tashmë janë ruajtur në pajisjen tuaj nga një shfletues. Procesi i kontrollit dhe fshirjes së cookie-ve ndryshon në varësi të shfletuesit që përdorni. Për të zbuluar se si ta bëni këtë me një shfletues të caktuar, mund të përdorni funksionin e ndihmës së shfletuesve (Help function) ose mund të vizitoni URL-në www.aboutcookies.org, e cila shpjegon hap pas hapi se si të kontrolloni dhe të fshini cookie-t në shumicën e shfletuesve.