Afër
...

Rreth biskotave

Çfarë janë cookie-t?

Cookie-t janë skedarë të vegjël tekstesh që përmbajnë informacion për vizitën tuaj në website.

Cookie-t do të thjeshtojë e lehtësojë ndërveprimin midis përdoruesit dhe website-it. Ato lejojnë website-in të ruaj preferencat e individit dhe aktivitet, duke kursyer kohë dhe duke kontribuar për shfletim më efikas dhe shfletim të lehtë.

Së pari në mesin e shumë arsyeve për të përdorur cookie-t është aftësia e tyre për të ruajtur informacione në website-e individuale ( përzgjedhja e gjuhës, numri i klikimeve, madhësia e fontit, etj.) Përveç kësaj, ato gjithashtu lehtësojnë implementimin e shërbimeve të internetit ( regjistrimi, përmbajtja në e-shporta, abonimet në e-lajme, shikimin e videove, etj) dhe mbledhjen e informatave mbi zakonet e përdoruesve të internetit ( numri i vizitave, përmbajtja e interesave të përdoruesit, etj.) Të gjitha këto na ndihmojnë për ta përmirësuar përvojën si përdorues, si dhe ta bëjmë vlerësimin se sa efektiv është dizajni i website-it.

Asnjë nga cookie-t të përdorura në website-in tonë nuk mbledhë informacione që do të zbulonte identitetin tuaj personal.

Për hir të transparencës, ne kemi bërë një listë të të gjitha cookie-ve që ne i përdorim dhe qëllimet e tyre. Ju lutem mbani në mend se me anë të përdorimit të mëtejshëm të këti website-i ju jeni duke rënë dakord me përdorimin e cookie-ve të listuara më poshtë.

Si të aktivizoni ose ç'aktivizoni cookie-t?

Cookies nuk do të përdoret për të mbledhur informacion në lidhje me identitetin tuaj personal. Nëse ju dëshironi, ju mund të ndryshoni parametrat për përdorimin e cookie-ve në shfletuesin e kompjuterit apo celularit tuaj.

Shumica e shfletuesve modern ju lejojnë pranimin ose refuzimin e të gjithë cookie-ve, prano ose refuzo lloje të veçanta të cookie-ve ose merrni një paralajmërim kur një website dëshiron të ruaj një cookie të pajisjes suaj. Përveç kësaj, ju gjithashtu mund të fshini cookie-t që tashmë shfletuesi i ka ruajtur në pajisjen tuaj.

Mbani në mend se në qoftë se ju ç'aktivizoni cookie-t, funksionaliteti i website-it mund të jetë i zvogëluar, dhe mesazhi për përdorimin e cookie-ve do të paraqitet në çdo kohë që ju vizitoni, e cila në afat të gjatë do të ndikojë në përvojën tuaj të përdoruesit.

Ndryshimi i parametrave për cookie-t është e ndryshme në çdo browser. Ju mund të gjeni informacione të detajuara duke klikuar në "Help", duke vizituar www.aboutcookies.org, i cili jep detaje mbi ndryshimin e parametrave për cookie-t në të gjithë shfletuesit modern, ose të na kontaktoni me email.

Përpunimi i të dhënave personale që ju insertoni në formularë të website-ve dhe abonimet në e-lajme

Të dhënat që ju insertoni në format e website-it përdoren ekskluzivisht për të dhënë mesazhin ( hetim, prenotim, blerje etj. ) apo shërbimin e kërkuar. Të dhënat tuaja janë të mbrojtura dhe nuk u zbulohen palëve të treta as nuk përdoren për ndonjë qëllim tjetër përveç atyre të përshkruara më sipër.

Gjatë abonimit tuaj për e-lajme, ju pranoni që adresa juaj e-mail mund të përdoret për të ju informuar rreth shërbimeve / produkteve të reja. Ju mund të ç'abonoheni në çdo kohë duke klikuar në linkun unsubscribe në email.

Për më shumë informacion mbi cookie-t, kontrolloni Udhëzimet e Komisionerit për Informim >>

Na vizitoni
Facebook
YouTube
Flickr
Ndani me të tjerët
Facebook
Twitter
Informohuni
RSS
Regjistrim për buletin